Marktaandeel katholiek onderwijs blijft afnemen
Foto: Fred Debrock

Het marktaandeel van het ­katholiek onderwijs kalft jaar na jaar af. In 2008 zat 66 procent van de leerlingen in een katholieke school. Negen jaar later is dat 2 procent minder.

Topman Lieven Boeve denkt niet dat ouders bewust het katholiek onderwijs links laten liggen. ‘De overheid subsidieert ons voor 60 tot 70 procent. De rest moeten we zelf bijeenrapen’, zegt Boeve. ‘Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) krijgt de volle 100 procent. Zij kunnen sneller investeren in infrastructuur en dus meer leerlingen een stoeltje geven.’

Volgens GO!-topvrouw Raymonda Verdyck is daar niets van aan. ‘We spelen met succes in op de wereld waarin jongeren zich vandaag bevinden.’