Regering past effectentaks aan
Foto: Eric Lalman/belga

De regering-Michel heeft de motivering van de effectentaks aangepast na het advies van de Raad van State. De nieuwe tekst wordt opnieuw voorgelegd aan de Raad.

De topministers van de federale regering hebben na twee dagen intensief vergaderen een akkoord bereikt over de taks op effectenrekeningen. De Raad van State had  ernstige vraagtekens geplaatst bij de manier waarop die uitgewerkt was en waarschuwde voor discriminatie. Bovendien zouden de grote vermogens de dans ontspringen.  

De effectentaks wordt daarom uit de programmawet gehaald en verbreed. Certificaten, trackers en niet-beursgenoteerde aandelen op een effectenrekening zijn deze keer wel mee opgenomen. Daar drong CD&V enorm op aan. Dat het naar verluidt slechts om een klein percentage van de aandelen zou gaan, hielp om het compromis te smeren. 

De Raad van State had er ook problemen mee dat al dan niet-beursgenoteerde aandelen op naam, die niet op een effectenrekening staan, buiten de taks zouden vallen. ‘Als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van effecten op naam allesbehalve evident’, luidde het advies. Toch wordt hier niet aan geraakt. Voor N-VA was dat een voorwaarde om tot een compromis te komen. De motivatie van de tekst wordt wel versterkt en er komt een anti-misbruikmaatregel.

‘Het is goed dat de Raad van State serieus genomen wordt’, reageert CD&V-vicepremier Kris Peeters. De aangepaste teksten worden nu opnieuw naar de Raad van State gestuurd voor advies. Die heeft daarvoor 30 dagen de tijd. 

'Saga achter ons laten'

Ook de teksten over de hervorming van de vennootschapsbelasting moeten nog naar de Raad van State. Er wordt ook een macro-economische en budgettaire analyse gevraagd aan de Nationale Bank (NBB). Een rapport van de Inspectie van Financiën wees op een mogelijke onderfinanciering van 1,2 miljard. De hervorming van de vennootschapsbelasting moest echter budgetneutraal zijn. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kon die kritiek weerleggen, maar is zelf ook tevreden dat de NBB de zaak tegen het licht houdt. 

‘De discriminatie is weggewerkt, het is goed dat we deze hele saga nu achter ons kunnen laten en verder kunnen’, is te horen in de regering. De premier benadrukt dat het Zomerakkoord loyaal wordt uitgevoerd en dat de programmawet snel in de Kamer wordt ingediend. 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig