Nachtarbeid vanaf 20 uur mogelijk in e-commerce
Foto: belga
Nachtarbeid in de e-commerce wordt mogelijk vanaf 20 uur mits er een toestemming is van één vakbond. Het wordt ook mogelijk het akkoord op bedrijfsniveau af te sluiten buiten de sector om.

De regering is van plan om de regeling voor nachtarbeid aan te passen waardoor nachtwerk   voor e-commerce mogelijk wordt vanaf 8 uur ’s avonds. Daarmee herschrijft ze het Zomerakkoord want daarin stond nog dat nachtarbeid in de e-commerce mogelijk was vanaf middernacht. De sectorfederatie Comeos deed dat akkoord prompt af als ‘een lege doos’, omdat een vakbond nog altijd zouden kunnen beletten dat tussen 20 en 24 uur gewerkt werd. Nieuw was toen wel dat een akkoord op sectoraal niveau met één vakbond volstond.

De kritiek viel  bij minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) niet in dovemansoren. De teksten werden aangepast waardoor nachtarbeid vanaf 20 uur ’s avonds mogelijk wordt met het akkoord van één vakbond. Een belangrijke aanpassing, zegt Jo De Wolf, ceo van magazijnenspecialist Montea. ‘De avonduren zijn essentieel voor het voorbereiden van de te verzenden pakjes. De regering wilde dit al eind 2015 mogelijk maken, maar het bleef dode letter omdat er een akkoord nodig was van alle vakbonden.’

Bedrijfsakkoorden

Het wordt voor bedrijven ook mogelijk om in de periode 2018-2019 een akkoord af te sluiten op bedrijfsniveau via het  arbeidsreglement. Na 2 jaar zou een sectorcao moeten volgen. De redenering is dat een bedrijfsakkoord makkelijker af te sluiten is.
Bij de vakbonden reageert Erwin De Deyn, federaal voorzitter van het BBTK, kritisch. ‘Dit is een politiek spelletje om te tonen dat ze ermee bezig zijn. We hebben met de andere vakbonden afgesproken dat we ons niet uit elkaar zullen laten spelen. Er komen alleen akkoorden  met een groen licht van alle reglementair vertegenwoordigde vakbonden.’ 

Dat er ook bedrijfsakkoorden kunnen komen, vindt De Deyn logisch. ‘Nachtarbeid zal je altijd in het bedrijf zelf moeten regelen. Een sector-cao die het regelt voor alle bedrijven, is niet realistisch.’

De woordvoerder van Alexander De Croo ziet het anders. ‘We vinden het belangrijk dat het sociaal overleg  kansen krijgt. We willen enkel beletten dat één enkele vakbond de zaak kan blokkeren’, zegt Tom Meulenbergs.

Opvallend is dat de nieuwe tekst door de Raad van State al in een eerste lezing  is goed bevonden. Binnenkort zet de regering het licht finaal op groen.

7,5 procent meer omzet

Montea heeft onlangs een sectorbevraging georganiseerd waarin gepeild werd naar het herschreven akkoord.  Daaruit blijkt dat nachtarbeid vanaf 20 uur de omzet  met 7,5 procent zou doen toenemen. De winst zou niet stijgen  wegens de hoge loon- en filekosten. Die studie wordt maandag voorgesteld. De Croo hoopt dat door de regeling de e-commerce-sector zal kunnen concurreren met de buurlanden. De Wolf zegt dat de sector dan wel in  meer performante technologie zal moeten investeren. 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in