Wereldbank klopt aan bij Belgische spaarder
Voorzitter Jim Yong Kim van de Wereldbank. Foto: REUTERS

De Wereldbank hoopt dat Belgische spaarders meehelpen aan de financiering van duurzame groei.

Belgische particulieren kunnen tot 30 november inschrijven op een lening van de Wereldbank. Die wil geld ophalen om de wereldwijde duurzame groei te financieren, meldt de instelling in een persbericht. BNP Paribas Fortis verdeelt de obligaties in België.

Het gaat om de World Bank Sustainable Development Growth Bond 12/2024. De Wereldbank hoopt minimaal 2 en maximaal 150 miljoen dollar te kunnen ophalen bij de Belgische particulieren. Het is niet voor het eerst dat de Wereldbank een lening voor Belgische particulieren uitgeeft. Dat gebeurde ook al in 2014 en 2015. Toen ging het om zogenaamde groene obligaties. Daarvan heeft de Wereldbank er wereldwijd meer dan 10 miljard dollar uitgegeven.

Via de duurzame-groeiobligaties waar nu sprake van is, kunnen beleggers bijdragen aan ‘een brede waaier van ontwikkelingsprioriteiten’, met de nadruk op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. ‘Bijvoorbeeld armoede uitroeien en de gedeelde welvaart laten groeien’, meldt Heike Reichelt van de Wereldbank in het persbericht. ‘Belgische beleggers kunnen zo een duurzame bijdragen leveren aan de verwezenlijking van die doelstellingen’.

De obligatie heeft wel een aantal bijzondere kenmerken. Ten eerste wordt het papier uitgegeven in dollar, niet in euro. Bovendien is er geen vaste coupon voorzien, maar een premie die gekoppeld is aan de prestaties van de Sustainable Development Goals Price Index, die bestaat uit dertig bedrijven die veel aandacht schenken aan duurzaamheid. De obligatie heeft een looptijd van 7 jaar en wordt uitgegeven tegen een prijs die 102 procent van de nominale waarde bedraagt. Het papier heeft dus meer weg van een aandelenfonds dan van een vastrentende belegging.