Eén op de tien vreest job te verliezen door gebrekkige digitale vaardigheden
Foto: BELGAIMAGE

Voor een kwart van de werknemers raast de digitale trein te snel. Uit een bevraging van Tempo-Team naar de e-inclusiviteit van de Belgische werkvloer blijkt dat een kwart van de werknemers de nodige digitale vaardigheden mist en vindt dat er te weinig opleidingen zijn om die vaardigheden aan te scherpen.

Het uitzendbedrijf wijst erop dat die achterstand tot (rechts)onzekerheid en onduidelijkheid kan leiden. Het vergroot ook het risico op problemen. Om die kloof te dichten is er nood aan een ‘e-inclusief management’.

Tempo-Team hield de bevraging naar aanleiding van de Digitale Week, die vrijdag start en in het teken staat van de e-inclusieve maatschappij.

Nog volgens Tempo-Team wordt de digitale verandering onvoldoende opgevangen door noodzakelijke aanpassingen van het arbeidsreglement en in de werkprocessen.

Het hoeft niet te verbazen dat de digitale kloof het grootst is bij 50-plussers. Daar zegt 28 procent onvoldoende mee te zijn, tegenover 18 procent in de groep van 18- tot 34-jarigen. Een op de tien werknemers zegt voor zijn of haar job te vrezen omdat ze zo hard achterop hinken.

De gebrekkige digitale vaardigheden zijn volgens de peiling vooral te wijten aan het gebrek aan opleidingen. Toch staan bij een derde van de werkgevers sterke digitale skills wel in de top vijf van meeste gezochte eigenschappen bij werknemers. Eventuele tekorten aan digitale kennis en vaardigheden bij bestaande werknemers willen werkgevers vooral opvangen bij nieuwe rekruteringen. ‘Maar vorming is minstens even belangrijk’, zegt Marina Willecomme, HR-manager bij Tempo-Team.