Kosmos praat uit meer dan één mond
Foto: rr
Ver, ver weg in de ruimte zijn twee neutronensterren met elkaar versmolten. Dat nieuws is vanuit de kosmos twee keer naar de aarde verzonden. Een keer in de vorm van zwaartekrachtgolven, een andere keer als elektromagnetische straling.

Daarmee is alle eventuele twijfel aan het bestaan van zwaartekrachtgolven - rimpelingen in de ruimtetijd die door Albert Einstein werden voorspeld, maar tijdens zijn leven nooit experimenteel zijn aangetoond – voorgoed van de kaart geveegd.

Maar fysici zijn om nog andere redenen in de wolken nu ze de spectaculaire botsing van twee neutronensterren langs meerdere kanalen hebben kunnen waarnemen. Dat het astronomische nieuws over de kosmische sterrenversmelting behalve als een stroom zwaartekrachtgolven ook onder de vorm van elektromagnetische straling  bij de observatoria is binnengelopen, betekent meteen ook de geboorte van de 'multimessenger-astronomie'. Hetzelfde kosmische verhaal, maar dan verteld door meerdere bronnen: zwaartekrachtgolven en gamma-, röntgen-, ultraviolet-, infrarood-, optische en radiostraling.  

Een video van de Nasa over de versmelting van twee neutronensterren.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig