KAART

Honger in de wereld weer groeiend probleem

 oktober 2017

Voor het eerst in vijftien jaar stijgt het totale aantal ondervoede mensen aanzienlijk. Vandaag, op Wereldvoedseldag, zijn er nog steeds 815 miljoen ondervoede mensen. Dat is een stijging van zo'n 40 miljoen mensen ten opzichte van 2015. Bovendien wordt verwacht dat de wereldbevolking zal aangroeien van de 7 miljard vandaag tot 10 miljard in 2050.

Maar liefst 11 procent van de wereldbevolking lijdt honger. Het overgrote merendeel - 489 miljoen - leeft in conflictgebieden. 

De Verenigde Naties wil tegen 2030 een einde maken aan honger in de wereld. Meer voedselveiligheid, betere voeding en duurzame landbouw zijn de kernwoorden. Maar die doelstelling lijkt onhaalbaar. 

Om die honger te stoppen moet er drastisch meer voedsel geproduceerd worden. En hoewel de beschikbare kilocalorieën per capita wereldwijd gestegen zijn, is er nog steeds een duidelijk verschil tussen Noord en Zuid zichtbaar.

Op de kaart hieronder kunt u zien in welke landen gezinnen het meest toegang hebben tot voedsel. Het Afrikaanse continent lijkt dan wel grotendeels over voldoende voedsel te beschikken, toch hebben mensen die er wonen structureel minder toegang tot voedsel. Zeker is dat op micro-niveau niet iedereen voldoende voedsel heeft, zelfs al lijkt dat op macro-niveau wel het geval. 

De data op de kaart zijn van 2013, en houden geen rekening met huidige voedselcrisissen. Momenteel zijn er onder andere (nakende) hongersnoden in Nigeria, Zuid-Soedan, Jemen, en Somalië.

Lees verder onder de interactieve kaart.

Hoewel verschillende landen worstelen met een voedseltekort, stijgt het aantal volwassenen dat met obesitas kampt wereldwijd. Net zoals armen in rijke landen grijpen mensen in het Zuiden steeds meer terug naar verwerkte levensmiddelen door een gebrek aan betaalbare alternatieven. 

Ready-made food, hoog in vet en zoutgehaltes, veranderen lokale voedselpatronen. Die verhoogde inname van ongezonde stoffen verklaart deels de op het eerste gezicht tegenstrijdige claim dat obesitas en honger wereldwijd zij-aan-zij stijgen.