Groen reageert 'geschokt' op het voorstel van N-VA-parlementslid Koen Daniëls om het IQ van scholieren te meten, zodat kan worden nagegaan of het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) van de overheid haar doel bereikt. Volgens Elisabeth Meuleman mag geen enkel kind herleid worden tot een cijfer. Ook CD&V loopt niet warm voor het voorstel.

Uit een onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de kansen voor kansarme kinderen in het gewone basisonderwijs op vijf jaar tijd nauwelijks verbeterd zijn. Nochtans voert de Vlaamse overheid sinds 2002 een gelijke onderwijskansenbeleid, waarbij ze basisscholen extra lestijden en werkingsmiddelen toekent voor kansarme kinderen. N-VA-lid Koen Daniëls stelde daarop voor om het IQ van leerlingen te meten en na te gaan welke progressie ze maken.

Dat is niet naar de zin van Groen. Elisabeth Meuleman, onderwijsspecialiste van de partij, zegt vrijdag dat 'dit haaks staat op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op alle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt’.

‘Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten.’

 

 

Meuleman erkent dat de pijnpunten die het Rekenhof blootlegde aangepakt moeten worden. Ze vreest echter dat de oplossing die N-VA voorstelt de kloof enkel groter zal maken. 'De effectiviteit van het GOK-beleid moeten we meten aan de hand van de leerwinsten die leerkrachten boeken, in plaats van aan het IQ van de kinderen.

CD&V: ‘IQ is geen vaststaand gegeven’

Ook CD&V staat niet achter het voorstel van Daniëls. ‘Een IQ is geen vaststaand feit, maar iets dat continu in ontwikkeling en veranderlijk is’, zegt CD&V-onderwijsspecialiste Kathleen Helsen.

‘Het IQ meten is dus niet relevant omdat de context heel bepalend is. We merken dat als een kind kansen krijgt en gestimuleerd wordt het IQ stijgt en dat als dat niet gebeurt, het IQ daalt.’

Volgens Helsen is dat net waar onderwijs het verschil kan maken. ‘Het onderwijs moet een omgeving creëren waar kinderen kansen krijgen en gestimuleerd worden en moet daarvoor ook voldoende middelen en mankracht krijgen krijgen. Enkel het IQ van een kind meten heeft weinig zin.’