Politie ontgoocheld over resultaten flitsmarathon
Foto: BELGA

De Federale politie zegt ontgoocheld te zijn over de flitsmarathon eerder deze week. Ondanks de voorafgaande campagne met de Ouders van Verongelukte Kinderen, reden woensdag toch weer 36.561 van de 1,2 miljoen gecontroleerde chauffeurs te snel.

Van 11 tot 12 oktober organiseerde de Federale Wegpolitie een nieuwe flitsmarathon. Het aantal deelnemende lokale politiezones was ongezien. Gedurende 24 uur kon de Federale Wegpolitie, dankzij de medewerking van 151 lokale politiezones, een nieuwe grootschalige actie organiseren waarbij 1.295.146 voertuigen werden gecontroleerd. Onder hen waren 36.561 bestuurders die te snel reden. Geconfronteerd met dit cijfer, rekening houdend met de campagne van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen, is de Federale Politie teleurgesteld.

‘Alle mogelijke middelen werden gemobiliseerd om deze sensibiliseringscampagne bekend te maken bij het grote publiek: de pers werd ingelicht, het was te lezen op sociale media en een bijzonder ontroerende film werd begin deze week verspreid. Ondanks dit alles zien we toch nog mensen die snelheidsovertredingen begaan. We kunnen dit alleen maar betreuren’, Koen Ricour, Directeur van de Federale Wegpolitie.

Hogere cijfers

Overdreven en onaangepaste snelheid blijft één van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen op de weg. Na de lancering van de sensibiliseringsvideo afgelopen maandag, waarbij ouders van verongelukte kinderen en snelheidsovertreders met elkaar in gesprek gingen had deze actie specifiek als doel alle bestuurders alert te houden. De Federale Politie had gehoopt dat de film een bijdrage kon zijn in de sensibilisering van de bestuurders met de bedoeling hen bewust te maken van hun verantwoordelijk en hen zo hun snelheid te doen verminderen. De ouders die aan deze campagne hebben meegewerkt illustreren in het bijzonder de schade die overdreven en onaangepaste snelheid kan aanrichten in een familie.

Bij deze achtste editie waren 2,82% van de gecontroleerde bestuurders in overtreding en 107 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De cijfers zijn, in vergelijking met de vorige editie, iets hoger. Bij de vorige flitsmarathon reden 2,48% van de gecontroleerde bestuurders te vlug en werden 78 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Het aantal doden op de wegen kent een dalende trend, maar daar mogen we geen vrede mee nemen, nog minder gelet op de stijging van het aantal personen in overtreding. Daarom zullen sensibiliseringscampagnes en repressieve acties blijven georganiseerd worden in de komende maanden. Het is belangrijk om een krachtige boodschap te richten aan de vele koppige bestuurders, die nog met veel te veel zijn. De geïntegreerde politie waakt elke dag over het respecteren van de maximum toegelaten snelheid om het aantal doden op onze wegen te doen dalen. En dus zullen, ook buiten deze flitsmarathon, dagelijks acties worden georganiseerd door de lokale politiezones en de federale politie.