Effectentaks spaart ‘gegoede burgers’
Themabeeld Foto: Alfexe
De Raad van State is zeer kritisch voor de taks op effecten. Die is mogelijk discriminerend en schiet zijn doel, alle grote vermogens belasten, voorbij.

De taks op de effectenrekening is het sluitstuk van het Zomerakkoord dat de regering-Michel sloot en dezer dagen verdedigt in het parlement. Maar terwijl de debatten in het parlement aan de gang zijn, zegt de Raad van State in zijn langverwachte advies dat er te veel gaten in de taks zitten om ‘de vermogende burgers te doen bijdragen aan het staatsbudget’. Dat advies werd gisternamiddag aan premier Charles Michel (MR) bezorgd en De Standaard kon het inkijken.

De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. Het is immers zo dat de allergrootste (familiale) aandeelhouders – de referentieaandeelhouders – van onze beursge­noteerde bedrijven hun aandelen doorgaans niet op een effecten­rekening bewaren, maar op naam in een register bij het bedrijf. ‘Als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van effecten op naam allesbehalve evident’, schrijft de Raad van State. Hij vraagt zich bovendien af of dat onderscheid niet discriminerend is. ‘De vraag rijst of een deugdelijke verantwoording voorhanden is.’

Enkel natuurlijke personen
Dat alleen natuurlijke personen onder de belasting vallen en geen vennootschappen, vindt de Raad van State ook een probleem. ‘Alle rechtspersonen zonder onderscheid van de taks uitsluiten lijkt onevenredig in het licht van het doel van de maatregel en bijgevolg niet in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel.’ Een gelijkaardige opmerking maakt de Raad omdat de taks alleen geldt voor beursgenoteerde aandelen en niet voor aandelen die niet op de beurs noteren.

De taks op effectenrekeningen bedraagt 0,15 procent voor wie meer dan een half miljoen euro op een effectenrekening heeft. Die belasting wordt in dat geval vanaf de eerste euro geheven. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarschuwde eerder voor mogelijke juridische problemen, omdat wie 499.000 euro heeft, helemaal aan te taks ontsnapt en wie meer dan 500.000 euro heeft, vanaf de eerste euro wordt belast. Maar die opmerking maakt de Raad van State niet.

Advies niet volgen
De regering kan dit advies in principe gewoon naast zich neerleggen. Toch is de vraag hoe CD&V met het advies zal omspringen, nu blijkt dat de fiscale rechtvaardigheid die het bekwam toch wel erg gehavend is. De christendemocraten hamerden al lang op fiscale rechtvaardigheid en sleepten de effectentaks uit de brand bij het Zomerakkoord. Mogelijk gebruikt de partij het advies als munitie om alsnog aanpassingen te vragen aan de taks.

In de regering was niemand bereid tot enige commentaar.