Meisjes nog altijd meer gediscrimineerd dan jongens
Foto: ANP
Op Wereldmeisjesdag wordt duidelijk dat Belgische meisjes zich nog vaak gediscrimineerd voelen. Dat blijkt uit een peiling van Plan International België.

27% van de ondervraagde meisjes geeft aan dat ze het slachtoffer zijn geweest van discriminatie of agressie in het dagelijkse leven. Slechts 6% van de jongens antwoordt positief op die vraag. Op het werk dalen deze cijfers naar respectievelijk 10 en 7 procent voor meisjes en jongens. 

Vooral het indringend worden bekeken door een onbekende en opmerkingen krijgen over het lichaam of figuur worden aanzien als een vaak voorkomend fenomeen. 13% van de meisjes en 8% van de jongens geven bovendien aan dat ze vaak of zeer vaak het slachtoffer zijn van ongewenste aanrakingen op openbare plaatsen. 

Het nafluiten op straat is vooral een probleem waarmee meisjes te maken krijgen. Meer dan een kwart van de vrouwelijke ondervraagden geeft aan vaak of zeer vaak nagefloten te worden. Slechts 7% van de jongens deelt die ervaring.

Maar de ongelijkheid gaat verder dan ongewenste seksuele daden of agressie. Twee op de drie meisjes geven aan dat ze 's avonds niet alleen mogen uitgaan. Bij jongens is dat één op de drie. Ook ervaren meisjes dat ze vaker huishoudelijke taken moeten doen. Vooral het wassen en strijken van kleren, of het schoonmaken van vloeren en ramen zijn karweien waarvoor meisjes vaker worden ingeschakeld. 

22% van de meisjes ondervindt druk tijdens hun studies om een bepaalde richting te kiezen omdat ze een meisje zijn. Bij jongens is dit 14%. Die druk komt bij jongens vooral van de vader (46% bij de jongens, tegenover 30% bij de meisjes). Meisjes worden dan weer vooral beïnvloed door iemand uit de schoolomgeving (51%, jongens 28%).

De peiling bevraagde 486 Belgische jongeren van 15 tot 24 jaar oud via het internet, en heeft een foutenmarge van 4,4%. Uit de resultaten blijkt dat jongeren bijzonder somber zijn over de toekomst van de gelijkheid tussen de geslachten. 64% van de ondervraagde meisjes meent dat er nooit een perfecte gelijkheid zal bestaan. 49% van de ondervraagde jongens deelt die mening. Slechts 1% van de meisjes en 6% van de jongens gelooft dat die perfecte gelijkheid tussen de geslachten alreeds een feit is. 

Toch is de helft van de ondervraagden positief over de evolutie van seksuele discriminatie in de afgelopen tien jaar. Zij geloven dat de kloof tussen man en vrouw is afgenomen, of zelfs verdwenen. 28% van de meisjes gelooft echter dat die stabiel is gebleven.