In zijn toespraak voor het Catalaanse parlement vroeg Carlos Puigdemont een mandaat om de onafhankelijkheid uit te roepen. Tegelijk stelt hij voor om de effecten van de onafhankelijkheidsverklaring op te schorten en een dialoog met de Spaanse regering op te starten. De Spaanse premier Rajoy heeft woensdag een bijzondere ministerraad bijeengeroepen.

Puigdemont blaast koud en warm. Aan de ene kant gebruikte hij het woord 'onafhankelijkheid', waarmee hij ingaat op de wensen van zijn achterban. Aan de andere kant vraagt hij onmiddellijke opschorting, waardoor hij een kier laat voor de Spaanse regering om toch niet onmiddellijk in te grijpen. Ook in de Spaanse media heerst onduidelijkheid over wat Puigdemont precies heeft gezegd. De Spaanse kranten El Pais en El Mundo leggen de nadruk op het feit dat de Catalaanse minister-president de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, de Catalaanse krant La Vanguardia zoomt in op de opschorting.

De toespraak van de Catalaanse minister-president werd een uur uitgesteld omdat de radicale linkse separatistische partij CUP, die de minderheidsregering van Puigdemont steunt, niet akkoord was met de eerste versie van zijn speech.

Uiteindelijk ging de tekst over de geschiedenis en de rechten van Catalonië, maar ook over democratie en vrede. 'We hebben niets tegen Spanje, we willen net een betere relatie', zei Puidgemont. 'Onze verstandhouding werkt al jaren niet meer, en is nu onhoudbaar geworden.' Volgens Puigdemont is het nodig de optie van internationale bemiddeling open te houden, zodat het conflict kan opgelost worden via onderhandelingen.
 

Spanningen

De minister-president riep ook op om de spanningen in Catalonië te verminderen. 'We moeten streven naar een deëscalatie van de situatie, en de onvrede niet voeden', zei hij. 'We maken allemaal deel uit van dezelfde gemeenschap en we moeten samen verder. We zullen het niet altijd eens zijn, maar we hebben al bewezen dat de enige weg vooruit die van vrede en democratie is. En dat vergt dialoog', aldus Puigdemont.

Puigdemont veroordeelde het politiegeweld tijdens het referendum. Hij legde uit waarom Catalonië naar onafhankelijkheid streeft. 'Na de dood van de dictator Franco heeft onze regio meegeholpen om een democratische staat op te bouwen. De Spaanse autoriteiten zagen dat als een eindpunt. Voor ons was dat slechts een tussenstap', legt Puigdemont uit. 

Bijzondere ministerraad

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag een bijzondere ministerraad bijeengeroepen om 'zich te beraden over de volgende stappen' in verband met het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Dat heeft de Spaanse vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría dinsdagavond gezegd.

Sáenz de Santamaría deed de verklaringen van de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont af als 'inacceptabel'. Puigdemont heeft Catalonië in 'het hoogste niveau van onzekerheid¡ gestort met zijn toespraak van iemand die 'niet weet waar hij is, waar hij heen gaat of waar hij naartoe wil'. Ze herhaalde ook nogmaals dat het referendum in Catalonië 'niet heeft plaatsgevonden'.

Premier Rajoy heeft steeds gezegd alle wettelijke middelen te zullen gebruiken om de afscheiding van Catalonië tegen te houden. Hij sloot daarbij niet uit een beroep te doen op artikel 155 van de Spaanse grondwet, dat erin voorziet de autonomie van Catalonië op te heffen en waarbij de regio weer onder het bestuur van de regering in Madrid terechtkomt.