Neersteken politieagenten was geen terreurdaad
De man stak vorig jaar twee agenten neer Foto: Belga

Hicham Diop, de man die in oktober 2016 twee politieagenten neerstak in Schaarbeek, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 9 jaar cel.V olgens de rechtbank was er echter geen sprake van een terreurdaad en ging het niet om een moordpoging.

De man stond terecht voor moordpoging in een terroristische context, slagen en verwondingen met voorbedachtheid in een terroristische context, verboden wapenbezit en gewapende weerspannigheid en het federaal parket had 15 jaar cel geëist.

Hicham Diop viel op 5 oktober vorig jaar twee agenten van de politie Brussel-Noord aan in Schaarbeek en stak een van hen neer met een mes, waarna hij hem nog een 20-tal slagen toediende. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Hicham Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in een been schieten alvorens ze hem konden inrekenen.

Volgens het federaal parket kon er geen twijfel over bestaan dat Diop de bedoeling had de agent te doden toen hij hem neerstak en stond ook het terroristisch karakter van de aanval buiten kijf. Het federaal parket verwees daarvoor naar Diops eigen verklaringen, net na de feiten, waarin hij zei dat hij een soldaat van IS was, in contact stond met die terreurorganisatie en een voorbeeld hoopte te zijn voor andere moslims.

De rechtbank stelde vast dat een aantal elementen inderdaad in de richting van terrorisme wezen. Zo meende de Staatsveiligheid dat Diop het plan had opgevat om naar Syrië te trekken en was hij in de zomer van 2016 in Turkije geweest, een doorreisland voor Syrië-strijders. Anderzijds uitte Diop volgens de rechtbanken geen islamitische leuzen tijdens zijn aanval.

‘Als hij tijdens de feiten gedood was, zou niemand dus geweten hebben wat zijn motief was’, klonk het in het vonnis. ‘Dat is niet de houding van andere zelfmoordterroristen, die net willen dat geweten is waarom ze hun daad plegen. Diop was tijdens en na de aanval ook zeer geagiteerd en sloeg zelfs wartaal uit. Zijn versie dat zijn verklaringen over IS slechts bluf waren, zijn dus niet geheel ongeloofwaardig.’

Er is volgens de rechtbank ook nog een ander motief mogelijk voor de aanval, meer bepaald het ongeval waarvan Diop in 2011 het slachtoffer was. Diop werd toen aangereden door een wagen van de federale politie en zag daarin een complot tegen hem.

‘Ook het overlijden van zijn dochtertje weet hij, onrechtstreeks, aan de politie’, ging de rechtbank voort. ‘Er is dus geen twijfel dat de aanval minstens gedeeltelijk een wraakoefening was, ingegeven door die complottheorieën waarin hij geloofde, tegen alle rationele argumenten in.’

Ook was er volgens de rechtbank geen sprake van een moordpoging. De wapens waarmee Diop thuis vertrokken was en het feit dat hij gestoken had op een vitale plaats, in de nek, wezen weliswaar op een oogmerk om te doden, maar de rechtbank oordeelde ook dat Diop zijn aanval zelf gestaakt had. ‘Hij was nochtans sterk genoeg en een voldoende ervaren vechter om het slachtoffer af te maken als hij dat wilde’, aldus de rechtbank.

Diop werd door de rechtbank uiteindelijk schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid op de eerste agent die hij aangevallen had. Bij de andere agenten waren er volgens de rechtbank wel opzettelijke slagen en verwondingen, maar was er geen sprake van voorbedachtheid. Twee agenten die Diop na zijn arrestatie naar het ziekenhuis hadden gebracht, beweerden dat ze door de man bedreigd en gestalkt waren, maar daarvoor vond de rechtbank geen bewijs.

Hicham Diop werd uiteindelijk veroordeeld tot 9 jaar cel. De rechtbank hield daarbij rekening met de ernst van de feiten en de eerdere veroordelingen van Diop, onder meer voor geweldfeiten.