Voor het eerst in tien jaar roepen alle Franse ambtenarenbonden eenstemmig hun leden op vandaag het werk neer te leggen. Het ongenoegen zit heel diep, zegt Laurent Berger van de Confédération française démocratique du travail (CFDT). ‘Het doet de ambtenaren pijn dat ze worden gezien als een budgettaire last en niet als een rijkdom.’

De stakers eisen een verhoging van hun koopkracht. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde presidentskandidaat Emmanuel Macron de ambtenaren een loonsverhoging zoals voor andere werknemers. Die belofte heeft hij niet gehouden, vinden de stakers.

De manier waarop de indexaanpassing van hun lonen wordt berekend, levert hen netto geen verhoging op. Ze eisen ook de herinvoering van de carensdag bij ziekte. En wat hen ook niet zint, is de aangekondigde vermindering van het aantal ambtenaren.

De vakbonden maken zich sterk dat de helft van de leerkrachten vandaag geen les geeft of taken verbetert. In de ziekenhuizen worden alleen heel dringende ingrepen uitgevoerd. Artsen, apothekers, tandartsen, verplegers en verzorgers protesteren tegen de financiële wurggreep waarin de regering de ziekenhuizen gekneld houdt.

De luchthavens zullen hinder ondervinden: dertig procent van de vluchten is geschrapt. Met de trein reizen is vandaag geen probleem: Eurostar, Thalys, TGV en de Intercités rijden normaal. Ook de metro in de regio Parijs zou vrij normaal rijden.

Nog veel meer sectoren worden door de vakbonden opgeroepen mee te betogen, zeker de werknemers van geprivatiseerde overheidsbedrijven, zoals de posterijen.