N-VA wil mes in dotatie spoorbonden: 'Geen blanco cheque'
Foto: Jan Van der Perre

N-VA eist dat de dotatie van 10 mljoen euro voor de spoorbonden wordt herbekeken. Bespreekbaar voor Open VLD en CD&V, maar niet meteen aan de orde.

Je kan de klok er op gelijk zetten. Telkens de spoorbonden staken, komt ook opnieuw de dotatie die de spoorbonden krijgen opnieuw op tafel. ‘Het kan niet dat de vakbonden een blanco cheque krijgen’, zegt N-VA-kamerlid Inez De Coninck in De Morgen.

De spoorbonden kunnen rekenen op 125 euro per werknemer aan dotatie, goed voor in totaal zo’n 10 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt om de lidkaart grotendeels terug te betalen, van wie zich aansluit bij een spoorbond, en om de vrijgestelde personeelsleden te betalen. Omdat de vakbonden hun ledenaantal niet prijsgeven, krijgende spoorbonden de dotatie op basis van het totaal aantal werknemers bij het spoor.

De N-VA eist nu een nieuw transparant systeem. Voor CD&V is dat bespreekbaar, maar nu niet aan de orde. Open VLD wil wachten tot na de sociale verkiezingen in 2018. Dan vinden die voor het eerst plaats bij het spoor, althans voor de lokale personeelsvertegenwoordiging.