OVERZICHT. Nationale actiedag: hier zal u dinsdag hinder ondervinden
Foto: rr

De socialistische overheidsvakbond ACOD organiseert op dinsdag 10 oktober een ‘reactiedag’ in de openbare diensten, tegen de “stiefmoederlijke” behandeling van de openbare sector. Een overzicht van waar u de hinder zal voelen.

Trein, tram, bus

ACOD Spoor staakt. De NMBS verwacht dan ook zwaar verstoord treinverkeer, waarbij ook de internationale treinverbindingen dreigen getroffen te worden. Het treinverkeer kan hinder ondervinden vanaf maandagavond 22 uur tot dinsdagavond 22 uur. Er worden wel deurwaarders gestuurd wanneer de minimale dienstverlening niet verzekerd is, maar de kans is groot dat het de stakers niet zal afschrikken. Wie normaal de trein neemt, houdt er dus best rekening mee dat hij niet op zijn werk of op school geraakt.

Hetzelfde voor bussen en trams. “De Lijn verwacht dat de staking van de socialistische vakbond haar dienstverlening op 10 oktober in heel Vlaanderen zal verstoren”, zegt Tom Van de Vreken. Omdat de twee andere vakbonden de actie niet steunen, zullen er wel sommige bussen en trams rijden. De vraag is alleen hoeveel. Ook bij de Brusselse MIVB (bus, tram, metro) wordt zware hinder verwacht.

Bpost

Hinder zal er ook zijn voor de verdeling van brieven en pakjes. De socialistische vakbond staakt, het ACV niet. “Er zal hinder zijn, maar met sterke regionale verschillen”, aldus een woordvoerster van bpost. De kranten zullen normaal worden verdeeld.

Onderwijs

De lessen gaan gewoon door. ACOD zal wel aan de scholen pamfletten uitdelen. In sommige scholen zullen geen warme maaltijden worden verdeeld, wordt er niet gepoetst en is er geen naschoolse opvang.

VRT

De normale programmatie wordt gevolgd, maar de socialistische vakbond zal wel aan de poort protesteren tegen de besparingen van de regering Michel.

Steden en gemeenten

Op veel plaatsen zal er actie gevoerd worden. Maar er wordt gestreefd naar een minimale dienstverlening. Vooral bij de OCMW’s zal de staking gevoeld worden. De warme maaltijdbedeling bij bejaarden bijvoorbeeld kan niet overal gegarandeerd worden. Bejaardenhuizen nemen hun voorzorgen. Moet u naar het gemeentehuis voor administratieve zaken, bel dan beste vooraf even.

In lokale OCMW’s en crèches, bijvoorbeeld in Gent en Antwerpen, zal ook worden gestaakt.

Gevangenissen

In de gevangenissen, zo maakt ACOD-secretaris Gino Hoppe zich sterk, zal de staking zeer goed opgevolgd worden. In elke provincie zal aan één gevangenis alvast een stakingspost staan. De politie zal de taken van de stakende cipiers tijdelijk overnemen. In de meeste gevangenissen is er die dag geen bezoek mogelijk.

Ziekenhuizen

Ook in ziekenhuizen is opgeroepen om te staken. Een rondvraag leert ons dat het momenteel nog niet duidelijk is wie nu staakt en wie niet. Niet dringende operaties worden zo veel mogelijk uitgesteld. In veel ziekenhuizen zal de staking niet te voelen zijn en wordt er normaal gewerkt. Patiënten zullen vooraf verwittigd worden wanneer hun operatie wordt uitgesteld.

Politie en brandweer

Ook bij politie en brandweer wordt gestaakt, maar alleen door leden van ACOD. Het is nog niet duidelijk wat de impact zal zijn, maar uiteraard is de dienstverlening hier verzekerd.

Vlaamse en federale overheidsdiensten

ACOD heeft haar leden opgeroepen om niet te werken en thuis te blijven. De dienstverlening zal hier zwaar verstoord zijn.

Banken

Ook hier heeft ACOD opgeroepen om het werk neer te leggen. Wat de impact zal zijn, valt nog af te wachten. Normaal gezien zullen de kantoren wel open zijn.

Overige

Stakingsposten zullen er ook staan aan enkele elektriciteitscentrales, maar zonder veel gevolgen voor de consument. Ook aan verscheidene sluizen zullen stakingsposten staan, maar met beperkte hinder. Het is niet de bedoeling de havens lam te leggen, klinkt het bij de socialistische vakbond.