N-VA: ‘Bijkomende maatregelen nodig voor langdurig zieken’
Themabeeld Foto: Oomen, Arenda

Zeven op de tien zieke werknemers worden definitief arbeidsongeschikt verklaard bij hun huidige bedrijf. Voor N-VA-Kamerlid Jan Spooren vormen die cijfers ‘een serieus alarmbelletje’.

Meer dan 70 procent van de langdurig zieken die in een begin dit jaar ingevoerd re-integratietraject wil stappen, wordt door de bedrijfsarts definitief arbeidsongeschikt verklaard. Hij geeft aan dat de nieuwe benadering nog recent is, maar besluit dat de praktijk toont dat er ‘bijkomende maatregelen’ nodig zijn. Bevoegde ministers Kris Peeters (Werk) en Maggie De Block (Volksgezondheid) lieten intussen al weten dat ze per brief om een evaluatie gevraagd hebben aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

‘De N-VA heeft al van in het begin gesteld dat de grote meerderheid van de langdurig zieken weer aan de slag wil’, zegt Spooren. Hij wil een minder medische en meer multidisciplinaire aanpak, samen met werkgevers, bedrijfsartsen en de diensten voor arbeidsbemiddeling.

Oplossing

Spooren meent dat het bestaande systeem te veel gefocust is op een nieuwe tewerkstelling bij dezelfde werkgever en in dezelfde job. Vorig jaar diende Spooren een wetsvoorstel in rond ‘arbeidsintegratiejobs’, en dat concept kan volgens hem een oplossing bieden. In het Zomerakkoord werd overeengekomen snel werk te maken van die arbeidsintegratiejobs.

Ook de mentaliteit van vele werkgevers moet veranderen, stelt Spooren vast. Hij roept De Block op ‘dringend werk te maken van de uitvoering van het akkoord dat binnen de regering werd gesloten over de responsabilisering van werkgevers’. Dat akkoord houdt in dat zij een boete moeten betalen als ze hun verplichtingen om re-integratieplannen aan te bieden niet naleven.