De Block en De Backer: ‘Patiëntengegevens zijn gevoelige data’
‘Zonder toestemming van de patiënt mogen geen gegevens verzameld worden’ Foto: Bart Dewaele

Een multinational vraagt aan ziekenhuizen om data over hun patiënten te verkopen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (beiden Open Vld) wijzen op de strikte voorwaarden rond het gebruik van zulke data.

‘Patiëntengegevens beschouwen wij als gevoelige gegevens. Dat zijn gegevens die zo streng mogelijk beschermd moeten worden. De privacy van patiënten moet op elk moment gegarandeerd zijn.’ Dat zeggen staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in een reactie op een artikel in De Standaard over multinational QuitilesIMS. Het bedrijf wil de data van Belgische ziekenhuispatiënten kunnen doorverkopen aan derde partijen zoals farmabedrijven.

De Backer en De Block, beiden Open Vld, spreken zich in hun reactie niet uit tegen de vraag van QuitilesIMS, maar benadrukken dat de gegevens geanonimiseerd en gecodeerd moeten worden. ‘Je kan de gegevens dus nooit linken aan een bepaalde patiënt. Tegelijkertijd moet de patiënt altijd geïnformeerd worden en toestemming geven over gegevens die verzameld worden en hoe deze gebruikt kunnen worden.’

Het moet ook altijd duidelijk zijn waarvoor gegevens gebruikt worden, zeggen ze. ‘De finaliteit moet duidelijk omschreven worden, zoals wetenschappelijk onderzoek of het verbeteren van de kwaliteit van het ziekenhuis of instelling.’

Dat laatste lijkt bij de vraag van QuintilesIMS van groot belang. Want de gegevens uit de ziekenhuizen zouden niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek dienen of als hulp voor beleidskeuzes. Het gaat om de commercialisering van data die in de klinieken worden verzameld. QuintilesIMS werkt nauw samen met farmabedrijven. Die zijn erg geïnteresseerd in de gegevens om hun producten beter te kunnen verkopen en hun marketing af te stemmen op de Belgische markt.

Volgens De Backer en De Block zou dit dus niet zonder medeweten van patiënten kunnen gebeuren.