Stad Antwerpen: 'Meer meetgegevens nodig om correcte impact LEZ te kennen'
Foto: BELGA
Gazet van Antwerpen schreef vanmorgen dat er, ondanks de lage-emissiezone in Antwerpen, in de eerste zes maanden van 2017 meer dagen waren dat de toegelaten norm voor fijn stof werd overschreden in vergelijking met vorig jaar. Het Antwerpse stadsbestuur betwist die interpretatie echter.

Antwerpen heeft sinds februari een lage-emissiezone (LEZ) die net moet zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Maar volgens Gazet Van Antwerpen lijkt die haar effect te missen.

De meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij gaven meer overschrijdingen van het daggemiddelde voor fijn stof aan, zo blijkt uit een antwoord van minister Joke Schauvliege (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). Dat houdt in dat er meer dan 50 microgram per kubieke meter fijn stof is gemeten.

Schauvliege reageert voorzichtig

Schauvliege reageert voorzichtig. Ze vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over het effect van de zone, en wijst erop dat ook weersomstandigheden de resultaten kunnen beïnvloeden. Bovendien denkt ze dat Antwerpenaren op de nieuwe regels hebben geanticipeerd en al eerder een schonere wagen kochten, waardoor de verschillen met dit jaar niet zo groot zijn.

Volgens Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) zijn de effecten van de lage-emissiezone (LEZ) niet te evalueren aan de hand van 'slechts één component van fijn stof, namelijk PM10'. De schepen wijst onder meer op een andere, gedaalde parameter - roet - al wil ze gegevens van minstens een jaar verzameld zien.

'Meer piekdagen geen Antwerps fenomeen'

De schepen wijst erop dat zelfs fijn stof van het Ruhrgebied tot hier kan komen en dat weersomstandigheden zoals droogte en weinig wind ervoor kunnen zorgen dat het niet verdund wordt en blijft hangen.

'Uit de metingen van de VMM blijkt inderdaad dat er dit jaar meer piekdagen waren voor PM10, maar dit blijkt geen Antwerps fenomeen te zijn. De drempels voor PM10 werden in de eerste helft van 2017 in heel Vlaanderen al vaker overschreden dan vorig jaar. Het droge voorjaar is vooral de verklaring voor dit fenomeen', stelt de schepen.

Volgens haar is roet de interessantste factor om te meten. 'De lage-emissiezone weert immers de meest vervuilende wagens die vooral roet uitstoten. Roet is de schadelijkste component van fijn stof en het is dan ook belangrijk om deze concentraties sterk te verminderen. De lage-emissiezone werkt bij uitstek op deze component. Wanneer we kijken naar het aandeel roet, dan laten de eerste resultaten gemeten door de Vlaamse Milieumaatschappij een positief beeld zien. In de lage-emissiezone daalt het roetaandeel, terwijl het stabiel blijft op de controlepunten buiten de zone', al geeft de schepen aan dat ook de roetresultaten nog omzichtig moeten worden bekeken. Er is minstens een jaar aan meetgegevens nodig, vindt ze.

De schepen zegt het ongehoord te vinden dat er zo lichtzinnig wordt omgesprongen met foutieve interpretaties. 'Het welzijn van de Antwerpenaren ligt mij nauw aan het hart', stelt ze. 'Zonder context en zonder een goed begrip van de werkelijke, positieve effecten van de lage-emissiezone maakt men onze inwoners ongerust. Dat is nergens voor nodig. Een leefbaar Antwerpen blijft mijn doel.'