Evenveel vijftigers als dertigers aan de slag
Foto: pixabay
Het aantal werkende vijftigers is de laatste twintig jaar meer dan verdubbeld. ‘Bedrijven moeten loopbaanbegeleiding anders organiseren.’

Vijftig is het nieuwe dertig. Dat geldt nu ook op de arbeidsmarkt. Amper twintig jaar geleden was minder dan de helft van de vijftigers nog actief. Wanneer je Abraham zag, had je meteen ook zicht op je pensioen. Maar de tijden veranderen: ondertussen zijn er in Vlaanderen bijna evenveel vijftigers als dertigers aan het werk, blijkt uit cijfers van het Steunpunt Werk.

Vorig jaar waren er in Vlaanderen 699.700 50- tot 59-jarigen aan de slag, tegenover 702.400 dertigers. Twintig jaar geleden waren er maar 295.900 vijftigers aan het werk. Voor iedere 100 werkende dertigers waren er toen 37,8 vijftigers. Het aantal werkende vijftigers in Vlaanderen is dus meer dan verdubbeld de afgelopen decennia. Intussen daalde het aantal actieve dertigers licht, omdat er nu minder dertigers zijn. ‘Hun participatiegraad blijft min of meer stabiel op een hoog niveau (ongeveer 85 procent, red.)’, zegt Gert Theunissen van Steunpunt Werk.

Bye, bye, brugpensioen

Vergrijzing stuwt de opmars van de vijftigers. Toch zijn ze ook veel actiever: waar twintig jaar geleden amper 44,8 procent van de vijftigers op de arbeidsmarkt zat, is dat nu al 73,9 procent. ‘Het beleid speelde een belangrijke rol’, zegt Theunissen. ‘Verschillende regeringen hebben maatregelen genomen om brugpensioen te ontmoedigen en vroegtijdige uittreding af te remmen.’

De evolutie oogt misschien indrukwekkend, maar de winst zit vooral bij de jonge vijftigers, merkt professor Bart Cockx, arbeidsmarktspecialist van de UGent, op. ‘Eenmaal de 55 gepasseerd, en zeker na hun zestigste, daalt het aantal werkenden pijlsnel.’

Rekenen we ook werknemers ouder dan 60 mee, dan is in Vlaanderen maar 59,1 procent van de ­50-plussers aan de slag. We zwalpen in de onderbuik van het Europese peloton, tussen Italië en Cyprus. In Europa werkt gemiddeld 63,4 procent van de 50-plussers, en in Zweden, de beste leerling van de klas, is zelfs 79,6 procent nog actief op de arbeidsmarkt.

‘Het toont dat vooral de afschaffing van het brugpensioen vijftigers langer aan het werk houdt’, zegt professor Cockx. ‘Veel meer dan het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd.’ Want, zo waarschuwt hij, ‘dat er meer vijftigers langer aan de slag zijn, betekent niet dat werkloze vijftigers makkelijk aan een baan raken. Integendeel. Bovendien tonen de statistieken niet de verborgen tewerkstelling die, zoals bij ING bijvoorbeeld, oudere werknemers betaald thuis laat zitten.’

Loopbaanbegeleiding

‘Ik was onlangs in een bedrijf waar zelfs 90 procent van de bedienden ouder dan vijftig was’, zegt professor Ans De Vos, loopbaanspecialist aan de Antwerp Management School. ‘Dat is geen uitzondering. De grote aanwezigheid van vijftigers stelt bedrijven voor belangrijke uitdagingen.’ Niet alleen moet er volgens haar ‘fundamenteel’ gekeken worden naar de koppeling tussen anciënniteit en loon, ‘ook werkgevers moeten de omslag maken’. ‘Bedrijven gingen er te vaak van uit, dat ouderen wel zouden uitstromen via brugpensioen. Daardoor is te weinig geïnvesteerd in loopbaanbegeleiding.’

‘Bedrijven moeten de vraag stellen hoe ze oudere werknemers gemotiveerd kunnen houden’, zegt De Vos. ‘Als iemands talent nog niet is opengebloeid tegen zijn dertigste, gaan bedrijven ervan uit dat het er niet meer uit zal komen. Maar die persoon kan op dat moment van zijn leven met andere dingen bezig zijn, zoals een gezin uitbouwen. Daarna krijgen veel vijftigers opnieuw energie, maar juist dan ontbreekt loopbaanbegeleiding. Zo gaat er enorm veel potentieel verloren.’