Deurwaarder kan spooracties opnieuw breken
Foto: BELGA

De topman van de spoorbonden moet geen dwangsom betalen als stakers op de sporen staan of seinhuizen bezetten. Maar de rechtbank laat wel dwangsommen toe voor diegenen die acties ondernemen.

Stakende spoormannen die de sporen of seinhuizen bezetten hangt opnieuw een dwangsom van 1.000 euro boven het hoofd. Dat is het gevolg van een positieve beslissing na een eenzijdige verzoekschrift ingediend door infrastructuurbeheerder Infrabel.

Dat betekent dat Infrabel zijn beproefd recept om hinderlijke en gevaarlijke stakingsacties opnieuw kan toepassen. Op die acties stuurt Infrabel een deurwaarder af, gewapend met de beslissing na het eenzijdige verzoekschrift. Daarmee kan een dwangsom van 1.000 euro afgedwongen worden, wat een einde stelt aan de bezetting.

Afgelopen maand zag het er even naar uit dat Infrabel die procedure niet langer zou kunnen toepassen. Het Hof van Beroep in Brussel had immers op 15 september geoordeeld dat Infrabel niet langer zomaar een eenzijdige verzoekschrift mocht indien, maar eerst een tegensprekelijke debat moest voeren in de rechtbank. Omdat Infrabel niet weet wie de acties zal uitvoeren, besloot de infrastructuurbeheerder om de Waalse vakbondsman Michel Abdissi (ACOD Spoor) voor de rechtbank te slepen. De socialistische spoorbond houdt een 24-urenstaking op van maandag 9 oktober om 22 uur tot dinsdag 10 oktober om 22 uur, en Abdissi was de enige die de stakingsaanzegging ondertekende.

Infrabel eiste dat de rechtbank Abdissi een dwangsom van 1.000 euro zou opleggen voor elke staker die de sporen of een seinhuis bezet. Maar gisteren oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brussel dat Abdissi niet verantwoordelijk is voor alle stakers. Volgens Infrabel oordeelde de rechter ook dat zij wel degelijk een eenzijdig verzoekschrift konden indienen. Dat deed de infrastructuurbeheerder prompt, met een gunstig gevolg. ‘Daarmee zitten we opnieuw in dezelfde situatie als voorheen’, stelt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Toch denkt Jan Buelens, de advocaat bij Progress Lawyers Network die Abdissi verdedigde,  dat rechters voortaan minder snel gevolg zullen geven aan een eenzijdig verzoekschrift. ‘Door dit vonnis en de uitspraak van het Hof van Beroep zullen rechters terughoudender worden over eenzijdige verzoekschriften.’

Aberratie

Het Hof van Beroep oordeelde dat eenzijdige verzoekschriften de uitzondering moeten zijn. ‘Dat ze gebruikt worden om fundamentele rechten te beperken is een aberratie’, aldus Buelens.

Hij leest in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat er een hogere bewijslast moet zijn voor een dergelijk verzoekschrift. ‘Men moet effectief kunnen bewijzen dat er mogelijke handelingen gesteld zullen worden die niets te maken hebben met het stakingsrecht. Een e-mail die circuleert of iets wat in het verleden is gebeurd, volstaat niet.

Het is nog onduidelijk hoe groot de hinder op 9 en 10 oktober zal zijn.