Brusselaars ongerust over nieuwe metrolijn onder hun huizen
Zo zal het eindstation Bordet er uit zien Foto: Beliris

1.076 gezinnen uit de Brusselse gemeenten Schaarbeek en Evere kregen deze week een opmerkelijke aankondiging in de brievenbus: de nieuwe metrolijn tussen Bordet en het station Noord zal onder hun huizen passeren. Ze vrezen dat de metrostellen trillingen zullen veroorzaken die tot in hun woningen voelbaar zullen zijn.

De Brusselse regering heeft het richtplan voor de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen het station Bordet in Evere en het Noordstation in Schaarbeek van bouwheer Beliris al twee jaar geleden goedgekeurd. Maar zolanger niets concreet was, maakten de meesten inwoners zich duidelijk geen zorgen. De brief die deze week in de bus viel, heeft hen nu met de neus op de feiten gedrukt en maakt velen vooral ongerust dat de werken, maar vooral ook het metroverkeer zelf, hun buurt onleefbaar zal maken. Omdat een metrostel trillingen geeft en ze vrezen dat die tot in hun woningen voelbaar zullen zijn.

Trillingen

Marianne Hiernaux, woordvoerder van Beliris, bevestigt dat ze inderdaad al wat ongeruste reacties hebben ontvangen. Maar ze maakt zich sterk dat het allemaal niet nodig is omdat alle maatregelen die konden genomen worden om de hinder en vooral de trillingen zo veel mogelijk te beperken, genomen zijn.

Dat de mensen nu in een koele, zakelijke brief op de hoogte zijn gesteld van het tracé is volgens Beliris de gebruikelijke procedure om mensen te informeren. Nadien komen er infovergaderingen. Dit is een eerste stap. ‘In België is het zo dat de ondergrond eigendom is van de eigenaar van de woning die er op gebouwd is. Dus moeten we alle eigenaars toestemming vragen om in de ondergrond te mogen boren.’

Beliris probeert bewoners gerust te stellen en zegt alle maatregelen te nemen om de hinder te beperken. Maar, zo voegt men er aan toe, een werf zorgt altijd voor hinder. Dat is niet te vermijden.

‘In de eerste plaats wordt de nieuwe lijn, die 5 kilometer lang wordt, op 30 meter diepte aangelegd. Tussen de bovenkant van de tunnel en de woningen zal nog 15 tot 20 meter grond liggen. Dit om lawaaihinder en trillingen op te vangen. De tunnelwanden worden 40 centimeter dik. De nieuwe rails zullen ook voorzien zijn een anti-vibratiesysteem. En bovendien is aan het studiebureau opdracht gegeven om plaatsen waar het meeste lawaai en trillingen verwacht worden, buiten de woonzones te voorzien’, zegt Marianne Hiernaux

Tegen 2028

De nieuwe metrolijn zou in 2025 klaar zijn, maar die datum is intussen al verschoven naar 2028. Dat blijft het doel. Maar alles zal afhangen van wanneer er effectief kan begonnen worden.

De werf voor het nieuwe tracé tussen Bordet en het Noordstation zal zeker zes jaar duren. De eerste twee jaar dient voor het graven van de tunnel. Een grote boormachine zal ter hoogte van Bordet beginnen aan de tocht richting Aarschotstraat en ongeveer 10 meter per dag vorderen. De laatste meters onder het Noordstation zullen met meer traditionele technieken worden uitgegraven. Daarna volgt de bouw van zeven nieuwe stations: Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet.

Onteigeningen

Voor de aanleg voor de nieuwe metrolijn 3 zullen 12 tot 15 perselen onteigend worden. Een dertigtal gezinnen zullen getroffen worden. ‘De gesprekken met die mensen zijn al een tijd geleden opgestart’, zegt Hiernaux nog.

Als de werken klaar zijn zal men in 20 minuten van Noord naar Zuid kunnen reizen.