woensdag 4 oktober 2017 - dS Avond

KUNST

Het eeuwige leven krijg je niet gratis

Ook Paul Delvaux beschikt niet zo maar over het eeuwige leven. stichting delvaux

Hoe blijft de overledene toch in de vitrine?

Bijna was hij ons ontglipt, maar met twee nieuwe boekdeeltjes komt Willem Elsschot opnieuw tot leven. Magritte kreeg een thriller en een bier, en ook de erven Delvaux drijven de actie op. Wat valt er te bedenken om onder de aandacht te blijven?