Homans zal volgende 12 maanden geen moskeeën erkennen
Foto: BART DEWAELE

Vlaams minister bevoegd voor binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) laat zich niet onder druk zetten door een omzendbrief van federaal minister van Justitie Koen Geens omtrent de erkenning van moskeeën. ‘De al dan niet erkenning is een exclusieve bevoegdheid van Vlaanderen’, klinkt het bij Homans.

Vlaams minister Homans houdt de erkenning van twintig moskeeën tegen, ondanks een positief advies van Staatsveiligheid, dat onder Geens valt. ‘Ik beschik over onvoldoende informatie’, stelde ze in april nog. ‘Op veiligheid doe ik geen toegevingen.’

Minister van Justitie Koen Geens heeft nu een omzendbrief klaar die stelt dat naast de Staatsveiligheid ook de politie, het OCAD, de Dienst Vreemdelingenzaken en de witwascel mee moeten beslissen over de erkenning van een moskee.

Homans zal volgende 12 maanden geen moskeeën erkennen
Foto: Photo News

Die omzendbrief werd ook goedgekeurd door ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), Defensie Steven Vandeput (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Volgens Geens schept de omzendbrief een helder kader in de procedure om tot de erkenning van een eredienst te komen en kunnen er door samen te werken goede resultaten geboekt worden.

Het initiatief van Geens wordt beschouwd als een manier om Vlaams minister Homans onder druk te zetten om vaart te maken met de beslissing over de erkenning van de twintig moskeeën.

‘Exclusieve bevoegdheid van Vlaanderen.’

Maar Homans zelf is allerminst onder de indruk. ‘Bij mijn weten is de al dan niet erkenning een exclusieve bevoegdheid van Vlaanderen. Dat is zo en dat blijft zo!’, klonk het vanmorgen op Twitter.

Volgens Homans slaat de omzendbrief van Geens enkel op de afspraken die worden gemaakt tussen de federale instanties met het oog op het afleveren van het advies van de federale minister van Justitie. ‘Het advies van de minister van Justitie is maar één aspect in de hele erkenningsprocedure van lokale geloofsgemeenschappen’, klinkt het in een persbericht.

‘Het is goed dat minister Geens zijn eigen zaken op orde zet. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat er blijvend moet voldaan worden aan de eigen Vlaamse erkenningscriteria’, aldus de minister.

De Vlaamse minister zegt dat er een discrepantie bestaat tussen de informatie die nodig is om de erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen te handhaven en de informatie die door diverse actoren die vandaag bij dat proces betrokken zijn, kan aangeleverd worden.

Daarom komt er een onderzoek om na te gaan of de huidige erkenningscriteria nog adequaat zijn, en hoe het proces van handhaving optimaal vormgegeven moet worden om te garanderen dat een lokale geloofsgemeenschap, eens erkend, ook aan deze erkenningscriteria blijft voldoen.

Dat onderzoek zou starten op 1 november en twaalf maanden duren. ‘Het spreekt voor zich dat er intussen geen enkele moskee of andere lokale geloofsgemeenschap erkend zal worden’, besluit Homans.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig