Spaarders dagvaarden bestuurders Optima
Foto: Belga
Een aantal grote spaarders van Optima Bank dagvaardt de voormalige raad van bestuur van Optima Bank voor zijn rol in het faillissement. Ook de toezichthouder wordt gedagvaard.

Het is de eerste keer dat de voormalige bestuurders van Optima Bank gedagvaard worden op basis van hun bestuurdersaansprakelijkheid. Het initiatief komt van advocaat Geert Lenssens, die optreedt voor circa 20 grote rekeninghouders wier tegoeden niet gedekt waren door het garantiefonds. Meestal omdat het om meer dan 100.000 euro klantentegoed ging. In enkele andere gevallen gaat het om publieke overheden.

De basis voor de dagvaarding is het kritische rapport van de toezichthouder Nationale Bank over Optima Bank. In essentie hekelt de toezichthouder daarin het aftappen van vermogen van Optima Bank richting Jeroen Piqueur, de gevallen stichter van Optima Group. Optima Bank kwam vanaf 2011 onder strenger toezicht omdat de voormalige financiële planner een banklicentie verwierf. ‘Het is voor de rekeninghouders duidelijk dat de foute handelingen zich ook al eerder stelden. Alleen zijn ze door het strenger toezichtkader maar later opgemerkt’, zegt advocaat Lenssens.

Hij dagvaardt twaalf voormalige bestuurders van Optima Bank. Het gaat onder anderen om voormalig voorzitter Herman Verwilst, Luc Van Den Bossche, Jeroen Piqueur, Ludo Swolfs, Jo Viaene, Jan De Paepe, Ludwig Caluwé en Guido Segers. Die worden gedagvaard wegens het maken van een ‘kennelijk grove fout’. De rechtbank van koophandel in Gent zal dat begrip moeten interpreteren op basis van rechtspraak.

Voor de bestuurders staat er veel op spel. Ze kunnen bij een veroordeling moeten opdraaien met hun persoonlijk vermogen. De bestuurders van Optima Bank waren verzekerd, maar zo’n polis is in omvang geplafonneerd en dekt ook geen opzettelijke fouten.

Nog meer procedures

En er lijken nog meer procedures op komst tegen de bestuurders. Alvast de curatoren hebben eerder al gezegd een grondig onderzoek te voeren naar mogelijke aansprakelijkheden.

Piqueur zelf heeft recent een procedure in vrijwaring gelanceerd tegen de toezichthouder, de NBB. Hij vindt dat het faillissement te wijten is aan de tussenkomst van de speciaal commissaris. Daarom heeft ook Lenssens de toezichthouder gedagvaard. Hij wil beletten dat zijn cliënten tussen wal en schip vallen als Piqueurs thesis gevolgd zou worden.