‘Verplicht kinderpsychiatrie om jongeren op te nemen’
Foto: FRED DEBROCK
Een psychiatrische instelling voor volwassenen in Lede kreeg in mei drie tieners binnen. Twee van hen verbleven een maand op de gesloten afdeling.

Een week geleden raakte bekend dat een 11-jarig meisje door het Oudenaardse parket was gecolloqueerd in een psychiatrisch centrum voor volwassenen. Dat gebeurde na een zwaar incident in de instelling waar het kind verbleef. Er was in de kinderpsychiatrie nergens plaats voor haar, vandaar dat het parket haar gedwongen liet opnemen in het psychiatrisch centrum Dokter Guislain in Gent.

Helemaal geen uitzonderlijke kwestie in Oost-Vlaanderen, blijkt nu. Het psychiatrisch centrum Zoete Nood Gods in Lede, bij Aalst, kreeg in mei jongstleden driemaal te maken met een minderjarige die er door het parket werd gecolloqueerd.

Complexe problematiek

‘In twee dagen tijd kregen we een jongen van 13, een meisje van 14 en een jongen van 16 binnen via een spoedprocedure van de rechtbank’, zegt algemeen directeur Marc Vandergraesen. ‘De oudste jongen kon na vijf dagen terug naar huis, onder begeleiding van het CLB, het centrum voor geestelijke gezondheidszorg, en een kinderpsychiater die hem kende van vroeger. Maar voor de andere twee was dat geen optie. Zij verbleven in een voorziening en een internaat, vanwege een problematische opvoedingssituatie. We hebben er een maand over gedaan om voor hen een geschikte plaats te vinden.’

Het betrof in alle drie de gevallen jongeren met een complexe problematiek, die vanwege suïcidegevaar tegen zichzelf moesten worden beschermd. Ze werden ondergebracht op de gesloten afdeling van het psychiatrisch centrum, waar gemiddeld zo’n twintig volwassenen met zware problematieken zijn opgenomen.

Formeel verbieden

‘Die volwassenen verblijven daar omdat ze een acute psychose hebben, een verslavingsproblematiek of een opstoot van manisch-depressiviteit. Niet echt een geschikte omgeving voor die kwetsbare minderjarigen’, zegt Vandergraesen.

‘Bij gebrek aan aangepast programma voor kinderen en jongeren hebben wij hen vooral op hun kamer moeten houden. Dit kan men toch geen bescherming noemen? U en ik zouden dat niet aanvaarden als het over ons eigen kind ging.’

Vandergraesen vindt dat de overheid duidelijker grenzen moet afbakenen: ‘Stel paal en perk aan die praktijk door de verwijzing naar of de opname in een volwassen psychiatrie van jongeren onder 16 jaar formeel te verbieden. En voer een opnameplicht in voor gedwongen opname van kinderen en jongeren op de kinderpsychiatrische diensten. Laat hen onderling en samen met het parket een formele wachtdienstregeling afspreken.’

Kinderpsychiater Eric Schoentjes, verbonden aan het UZ Gent en ook coördinerend arts van het regionaal overlegplatform voor geestelijke gezondheid van minderjarigen in Oost-Vlaanderen, erkent het probleem. ‘Meestal werkt het overleg goed. Maar soms raakt het systeem oververzadigd. En dan is dit het gevolg. De wet zegt nu eenmaal dat ziekenhuizen die zich inschrijven voor gedwongen opnames, ook geen minderjarigen mogen weigeren.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig