Tommelein biedt sneller rendement op grote zonneparken
De liberalen beseffen dat het enthousiasme van minister Tommelein niet volstaat. Foto: Photo News

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) countert de kritiek op zijn ‘voluntaristisch’ beleid. Hij houdt de bedrijven een nieuwe wortel voor.

Vlaams minister van Energie Tommelein weet al welke kritiek hij vandaag in het Vlaams Parlement van de oppositie kan verwachten. Geen slecht woord over zijn stevige verlaging van de Turteltaks – een goede zaak, daar is iedereen het over eens – maar wél over de klimaatbeloftes voor 2020. Die komen in het gedrang nu de opbrengsten van de Turteltaks wegvallen.

Met de decimering van de Turteltaks halen de liberalen op korte termijn hun slag thuis, maar op iets langere termijn kan de beslissing als een boemerang terugkeren. Als Vlaanderen straks haar klimaatdoelstellingen niet haalt, doet Tommelein exact wat Open VLD de SP.A verwijt: de factuur doorschuiven naar de toekomstige generaties.

Tommelein maakte gisteren al duidelijk dat hij rekent op de ‘sense of urgency’ bij de burgers en vooral de bedrijven om de doelstellingen voor hernieuwbare energie alsnog te halen. Maar met enthousiasmeren alleen zal het niet lukken, beseffen ze ook bij Open VLD.

Zonneparken

Een hervorming van de steunmechanismen voor groene energie moet leiden tot een snellere energie-omslag. Een van de speerpunten is een sneller en hoger rendement op middelgrote tot grote zonnepaneleninstallaties.

Vandaag krijgen die zonneparken gedurende 15 jaar een financiële steun van 41,7 tot 77,6 euro per Megawatt uur (MWh), afhankelijk van de grootte. Tommelein brengt die steun terug van 15 naar 10 jaar, maar wel met een hoger rendement.

Berekend volgens de huidige parameters zou dat neerkomen op 67,2 tot 97 euro per MWh gedurende 10 jaar. Voor middelgrote zonneparken betekent dat, volgens Tommelein, gegarandeerd een sneller en hoger rendement. De grootste parken, met een vermogen groter dan 750 kWp (kilowattpiek), krijgen iets minder rendement dan vroeger.

Windmolens

De maatregel moet vooral de ‘derdepartijfinanciering’, waarbij bedrijven en burgers kunnen intekenen op grote zonneprojecten, een boost geven. ‘De redenering is simpel: het is veel interessanter om in te tekenen op een project met een hoger rendement op 10 jaar, dan met een lager rendement op 15 jaar’, zegt Tommelein. ‘Dit moet een schwung geven aan de investeringen.’

Tegelijk maakt Tommelein voor de windmolenparken de omgekeerde beweging. ‘Voor nieuwe windmolens gaan we de steun spreiden over 20 jaar, in plaats van 15 jaar. Om de kosten gelijk te houden, zal het rendement dalen van 8 naar 7,5 procent’, zegt hij.

Die beslissing is ingegeven uit schrik dat de bedrijven na 15 jaar hun windmolens afbreken omdat ze zonder steun niet meer rendabel zijn. ‘De houdbaarheidsdatum van een windmolen gaat voorbij de 20 jaar. Het risico bestaat dat ze die windmolens elders in het buitenland weer opbouwen waar ze meer steun krijgen. Het is logisch dat we de steun uitsmeren over een langere periode. Dat is al besproken met de sector.’

Tommelein vreest niet dat de interesse van investeerders daardoor zal bekoelen. ‘Het probleem bij de windmolens is veeleer het lokaal protest en het verkrijgen van een vergunning.’

Of dat allemaal zal volstaan, is maar de vraag. ‘De doelstellingen 2020 niet halen heeft vooral te maken met het afblazen van de grote biomassacentrales’, benadrukt CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vergeleek dat eerder met het plaatsen van 1.000 windmolens. Om dat te compenseren zullen heel veel bedrijven en burgers achter de wortel van Tommelein moeten hollen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in