Tommelein rekent na Turteltaks op bedrijven
Bart Tommelein Foto: Photo News

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein rekent na het schrappen van de Turteltaks op meer sense of urgency bij de bedrijfswereld.

‘Als we voortdoen zoals vandaag, zal het ons niet lukken.’ Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) erkent dat de Vlaamse regering haar doelstelling om tegen 2020 dertien procent hernieuwbare energie op te wekken, aan het mislopen is. Maar tegelijk heeft de Vlaamse regering de Turteltaks, een van de instrumenten om een beleid inzake hernieuwbare energie te financieren, geschrapt. De Vlaamse regering heeft beslist ze te decimeren, voor een modaal gezin zakt de taks van 100 naar 5 euro, aangevuld met nog eens vier euro die in de energieprijs verrekend zal worden.

Tommelein zelf heeft daar zwaar voor geijverd. De Turteltaks heeft zijn partij al veel ellende bezorgd, Annemie Turtelboom nam er anderhalf jaar geleden voor ontslag uit de Vlaamse regering.

Een alternatief is er niet, behalve dan het voornemen van Tommelein om bij de bedrijfswereld zwaar te lobbyen voor investeringen in hernieuwbare energie. ‘Ik ga onze doelstellingen niet halen door een zak geld op te halen bij de gewone Vlaming en groene energie te gaan oversubsidiëren’, zegt hij. ‘Mijn oproep: als iedereen de sense of urgency begrijpt, is er veel mogelijk.’

Een gewaagde aanpak, want daarmee is het bereiken van de klimaatdoelstelling nu absoluut niet meer gegarandeerd. Op de persconferentie over de alternatieve Turteltaks wees minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zelf fijntjes op de ‘voluntaristische aanpak van de nieuwe energieminister in vergelijking met zijn voorgangster’.

Werkgeversorganisatie Voka protesteerde gisteren al dat de hervormde Turteltaks de lasten te veel bij de bedrijfswereld legt. De reactie bewees meteen dat Tommelein nog veel werk aan de winkel heeft.

Volgens Europese afspraken moet Vlaanderen tegen 2020 dertien procent hernieuwbare energie opwekken. Volgens de huidige prognoses halen we dat niet. Sinds het wegvallen van de omstreden biomassacentrales van Langerlo en Gent gaapt een gat in de plannen dat nooit helemaal is opgevuld.

Tommelein waagt dus een gok, als hij niet slaagt in zijn opzet, dreigt Vlaanderen in 2020 de rekening gepresenteerd te krijgen. Volgens Vlaamse parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) dreigt een boete van zeven miljoen en een dwangsom van 73 miljoen per jaar als Vlaanderen zakt inzake hernieuwbare energie.

Maar naast Vlaanderen zijn er nog landen die de doelstelling evenmin halen. De Vlaamse regering kan dus op clementie hopen. Om de boete te vermijden kan Vlaanderen ook beslissen om groenestroomcertificaten in het buitenland aan te kopen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig