Gezonde ouderen plukken de dag
Foto: Jimmy Kets

Belgen vanaf 60 jaar, die (nog) niet hulpbehoevend zijn, vinden ouder worden overwegend positief. Meer dan de helft treft geen speciale voorbereidingen voor hun oude dag.

Hoe kijken 60-plussers tegen hun oude dag aan? De Koning Boudewijnstichting wilde het weten en liet 2.000 Belgen tussen 60 en 85 jaar, die nog niet hulpbehoevend zijn, ondervragen.

Feit is dat twee op drie van deze 60-plussers ouder worden als iets positiefs ervaren. Het leven wordt trager en relaxter. Ze hebben meer tijd voor zichzelf en kunnen dingen doen die ze vroeger niet deden. Weliswaar is er een grote bezorgdheid: 45 procent zegt dat ouder worden betekent dat je met minder moet rondkomen.

Slechts een kwart van de 60-plussers heeft al maatregelen genomen om hun oude dag voor te bereiden, en dan vooral op financieel vlak. Een op vijf zegt niet te weten wat ze zouden moeten doen of neemt het leven liever zoals het komt. Zij plukken de dag.

In het licht van de grote waardenenquête van deze krant en de VRT, waaruit blijkt dat Belgen in het algemeen veel belang hechten aan gezondheid, is het interessant om te zien dat het thema ook in deze bevraging hoog scoort: een op vijf tot een kwart zegt dat het geheim van een lang leven schuilt in het hebben van een gezonde levensstijl. Wie zich fysiek in orde voelt, stipt dit vaker aan.

Meer dan een derde vindt dan weer dat gezondheid een kwestie van geluk is - of van pech: iedereen kan een ongeval krijgen of kanker. Ouderen wie al wat gezondheidsproblemen ervaren, beamen dit sterker.

Veruit de meeste ouderen zijn blijven wonen in het huis waar ze vroeger woonden. Dat is zo bij 9 op de 10 huiseigenaren en bij 8 op de 10 huurders. Als ze dan toch verhuisd zijn, is dat het vaakst (11 procent) naar een appartement zonder oproepbare hulp. Ook als ze zorgbehoevend worden, willen de meeste ouderen blijven wonen waar ze nu wonen.

De Koning Boudewijnstichting ziet veel potentieel in de creatie van zorgnetwerken in lokale buurten. Temeer omdat een ruime meerderheid van de 60- tot 75-plussers zegt bereid te zijn om daar actief aan mee te werken, en zo andere, zorgbehoevende ouderen, te helpen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig