Vlaming koestert gezondheid boven alles
Foto: pixabay
Wat zijn onze belangrijke zingevers? Gezondheid, antwoorden de meeste Vlamingen, meer nog dan liefde en veel meer dan God. Dat blijkt uit een bevraging naar onze ‘levensvragen’.

Leven we om te werken, of om te genieten? Mag iedereen zeggen en doen wat hij wil? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Moeten moordenaars de doodstraf krijgen? Een nieuw onderzoek rond dat soort levensvragen laat zien wat de Vlaming zinvol vindt in het leven.

Ruim de helft van de doelgroep kijkt positief naar de toekomst en gaat ervan uit dat het leven een doel heeft. Onze grootste zingever is dat we ons gezond willen voelen, zelfs meer dan we liefde nodig hebben en véél meer dan we God zoeken. Twee op de drie geven ook aan het belangrijk te vinden om gelukkig te zijn.

Dat is een eerste grote conclusie. Dat God hooguit één op de vijf Vlamingen beroert, en gezondheid voor bijna iedereen primordiaal is, illustreert hoezeer zingeving een zaak is geworden van het individu, in het heden. Niet de vraag of er leven is na de dood houdt mensen bezig, wel de vraag of ze zo veel mogelijk leuke dingen zullen beleven en of ze een goeie oude dag zullen hebben.

Het onderzoek werd in maart 2017 opgezet door het productiehuis ­Tamara Twist, in samenwerking met De Standaard, de VRT en Lannoo, bij een representatief panel van 1.000 Vlamingen. In maart was in België veel aandacht voor de herdenking van de aanslagen in Brussel, wat een impact gehad kan hebben op het opvallendste cijfer in de enquête: 54 procent van de Vlamingen vindt dat moordenaars de doodstraf moeten krijgen. Dat is veel, ook in Europees perspectief.

Nieuwe wereldoorlog

De keuze voor de doodstraf, die in ons land in 1996 afgeschaft werd, past in een opvallende bezorgdheid over onze samenleving. Of is het wantrouwen? Zowat de helft van ons vraagt zich af waarom er zoveel kwaad is in de wereld, blijkt niet overtuigd van de waarde van democratie en vreest zelfs een nieuwe wereldoorlog. Een op de twee medeburgers stelt zich grote vragen naar de leefbaarheid van de Aarde en betwijfelt of we wel kunnen samenleven met verschillende culturen.

Die maatschappelijke onzekerheid over de grotere structuren is sterker dan enkele persoonlijke onzekerheden. Ongeveer een kwart heeft last van persoonlijke angsten: één op de vier Vlamingen voelt zich eenzaam, en evenveel mensen hebben al zelfdoding overwogen. Eén op vier is ’s avonds bang om alleen naar huis te wandelen.

Zelfontplooiing

De algemene cijfers verhullen enkele opvallende sociale verschillen

.Grosso modo hebben ouderen een positievere kijk op het leven. Zij geloven meer in de staat en vinden dat ze ten dienste van de maatschappij moeten staan. Jongere mensen tonen natuurlijk veel interesse voor zelfontplooiing, maar voelen zich twee keer zo vaak eenzaam als ouderen en overwegen dubbel zo vaak zelfdoding. Meer dan ouderen piekeren ze over de zin van alles.

Ook mannen en vrouwen verschillen. Voor vrouwen weegt het leven zwaarder, en ze zijn vooral meer bezig met hun relatie tot anderen. Wat ze voor anderen betekenen, waarom de dingen hen overkomen? Hun kansen op zelfontplooiing schatten ze veel lager in dan mannen en een avondwandeling huiswaarts stemt hooguit drie op de tien van hen gerust. Mannen voelen zich beter in hun vel. Opvallend verschil: vrouwen geloven meer in leven na de dood, mannen in buitenaards leven.

En ook klasse speelt een rol. Bij de hogere klasse is er een groter geloof in de maakbaarheid van de mens en van de samenleving. Daaruit vloeit ook een groter geloof in engagement voort. De sterkste angsten worden veeleer uitgesproken door mensen uit de laagste klasse.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig