De Block blijft besnijdenis terugbetalen
Maggie De Block Foto: pn
‘We moeten in de eerste plaats denken aan de veiligheid van de kinderen.’ Minister Maggie De Block verandert niets aan de terugbetaling van de besnijdenis bij minderjarigen.

Moet de overheid de kosten van besnijdenissen om niet-medische redenen nog terugbetalen? Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek sprak zich in zijn advies over religieuze besnijdenissen bij minderjarigen unaniem uit: die kosten mogen niet meer afgewenteld worden op de gemeenschap.  

Medische redenen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) volgt het advies niet. ‘Op dit moment is de minister er geen voorstander van om de terugbetaling aan te passen’, zegt woordvoerster Els Cleemput. ‘Er zijn medische redenen waarvoor een besnijdenis nodig is, en het Riziv kan niet weten of er een medische oorzaak is of niet. Het gevolg van een niet-terugbetaling zou ook kunnen zijn dat de besnijdenis weer aan de keukentafel gebeurt. We moeten in de eerste plaats denken aan de veiligheid van de kinderen.’

Cleemput zegt dat een brede ethische discussie over de besnijdenis bij minderjarigen en de terugbetaling ervan niet door het Riziv, maar in het parlement moet worden gevoerd.

Besnijdenis aan de keukentafel

Het Riziv is het orgaan dat voorstellen over de terugbetaling van geneeskundige prestaties doet. De minister hakt de knopen door. ‘Maar het is in België niet de gewoonte dat de minister ethische beslissingen neemt’, merkt Cleemput op.
Kamerlid Egbert Lachaert, een partijgenoot van De Block, liet in het verleden al verstaan dat hij tegen de terugbetaling van  een besnijdenis om niet-medische redenen is. ‘We zullen dat met het kabinet van de minister bespreken, ik plan geen parlementair initiatief.’

Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) zit inhoudelijk op dezelfde lijn. ‘Als er geen medische redenen zijn, waarom zouden we het dan financieren?’ Het  risico op besnijdenissen aan de keukentafel is geen goed tegenargument, vindt Van Peel. ‘Kunnen we dan als maatschappij geen regels meer opleggen?’ 

Els Van Hoof (CD&V) is voorzichtiger:  ‘Ik heb ook vragen bij de terugbetaling, maar ik wil eerst weten wat de impact zou zijn als we het níét meer doen.’

Parallelle circuits 

Volgens professor kinderurologie Erik Van Laecke (UGent) vergroten besnijdenissen door niet-medici de risico’s. ‘We zien dat kinderen dan vaker traumata of grotere letsels oplopen.’ Van Laecke is beducht voor ‘illegale circuits’ als artsen niet meer zouden mogen besnijden. ‘Het is  beter dat de patiënt zelf zou beslissen, maar de meeste ouders zullen de besnijdenis toch willen uitvoeren. En dan riskeer je parallelle circuits.’