Ook werkgevers niet enthousiast over tijdskrediet grootouders

Het voorstel van CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer om het (vergoed) tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen, valt op een koude steen bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Het VBO heeft vragen bij de betaalbaarheid van het voorstel en wijst op de moeilijkheid voor bedrijven om alle verlofregelingen intern te kunnen organiseren.

'We kennen reeds 24 verschillende verlofregelingen in België en men blijft voorstellen doen voor nieuwe of uitbreiding van bestaande verlofregelingen in het parlement', aldus VBO-adviseur Monica De Jonghe.

'Vaak staat men niet stil bij de budgettaire impact en de arbeidsorganisatorische gevolgen voor de bedrijven. Men moet keuzes durven maken: als je een regeling wil uitbreiden, moet je die elders inperken om het voorstel budgetneutraal te houden.'

Het VBO vindt dat het ook niet de bedoeling kan zijn dat de overheid een deel van haar zorgtaken doorschuift naar de gezinnen. De werkgeversorganisatie ziet meer in flexibele kinderopvang.

'We moeten nagaan waar de noden echt zitten. Wij geloven meer in flexibele kinderopvang, wat ook een taak is van de overheid, als je wil inzetten op zoveel mogelijk tewerkstelling in de private sector. Een oplossing voor dit probleem is legitiem, maar dat doe je niet door verlofstelsels alleen maar uit te breiden', klinkt het bij het VBO.