Waalse leerlingen kiezen minder en minder voor Nederlands
Foto: Photo News

Leerlingen in Waalse middelbare scholen zijn minder en minder geïnteresseerd in het vak Nederlands. Iets minder dan de helft (49 procent) van de leerlingen koos in 2010 voor Nederlands als eerste keuzetaal. Dat cijfer is voor 2014 teruggevallen tot 46,9 procent, schrijft La Libre Belgique maandag.

De terugval in interesse voor het Nederlands is niet zozeer toe te schrijven aan een desinteresse van de leerlingen maar eerder aan 'de groeiende concurrentie van het Engels in hun keuze als eerste moderne taal', zegt Nicole Bya, verantwoordelijke voor moderne talen bij Fesec, de onderwijsorganisatie voor het secundair onderwijs binnen het katholiek onderwijs. 'Veel leerlingen die voor het Engels kiezen, opteren daarna voor het Nederlands als tweede taal.'

Het vak Engels kon dan ook op een stijgende interesse rekenen - van 31 tot 35,2 procent van de leerlingen - terwijl slechts 1,3 procent voor het Duits als eerste keuzetaal kiest. Iets meer dan 16 procent kiest niet voor een moderne keuzetaal.

Het Nederlands is wel verplichte kost in het Brussels onderwijs.