Cuba mobiliseerde zondag massaal burgers en militairen om puin, brokstukken en bomen te ruimen na de doortocht van Orkaan Irma vorige week. Het wil vermijden dat een volgende storm er projectielen van maakt.