ABVV noemt pensioen met punten ‘van de pot gerukt’
Foto: Bart Dewaele
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw staat op de rem in de discussie over een puntensysteem voor de pensioenen. ‘Compleet van de pot gerukt’, zegt hij.

Het Nationaal Pensioencomité, een overlegorgaan van vakbonden, werkgevers en overheid, vergadert vandaag nogmaals over een nieuw systeem om de hoogte van het pensioen te berekenen op basis van een puntenstelsel. Daarbij wordt er voor elk gewerkt jaar een punt toegekend, voor zware beroepen meer dan één. 

Voor de deur zullen ABVV-militanten staan omdat ze het niet eens zijn met het voorstel. ‘De enige zekerheid die het puntensysteem biedt, is dat er langer gewerkt zal moeten worden’, zegt Rudy De Leeuw in een opiniestuk verderop in deze krant.

Hij vreest dat mensen pas twee jaar voordat ze met pensioen kunnen, hun exacte pensioenleeftijd zullen kennen en dat er langer gewerkt moet worden als het pensioen budgettair in problemen komt. Hij vreest ook onzekerheid over het pensioenbedrag. ‘Ga je met pensioen op een slecht moment, zoals een economische crisis, dan riskeer je weinig waar voor je opgespaarde pensioenpunten te krijgen.’

Volgens de ABVV-voorzitter wordt het puntensysteem door de regering misbruikt om besparingen door te drukken.

Zwaar beroep

Ook over de vraag wie een zwaar beroep uitoefent en daarom vroeger met pensioen kan, liggen de meningen nog ver uiteen. 
De vakbonden willen belastende arbeidsomstandigheden, een belastende werkorganisatie, emotionele werkbelasting en verhoogde veiligheidsrisico’s erkend zien als criteria voor de bepaling van wat een zwaar beroep is. De werkgevers willen alleen nachtarbeid als belastend erkennen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig