Belg vaker met fiets naar werk,  als weer en infrastructuur meezitten
Foto: Jimmy Kets

Om op het werk te geraken kiest de Belg de jongste jaren steeds vaker voor de fiets en de trein.

In samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft Vias Institute – de nieuwe naam van het BIVV – 30.000 Belgen ondervraagd over hun verplaatsingen.

Het volledige rapport is nog niet klaar maar Vias gaf wel al enkele bevindingen prijs over het woon-werkverkeer. Daarin zie je dat het aandeel van de wagen terugvallen van 71 procent in 2010 naar 56 procent in 2016. De fiets gaat erop vooruit van 7 naar 16 procent en de trein van 6 naar 10 procent. Ook carpoolen wint aan populariteit.

‘Het is duidelijk dat de Belg zijn gedrag aangepast heeft’, oordeelt Stef Willems van Vias. De vergelijking wordt gemaakt met de gegevens uit de Beldam-studie van de FOD Mobiliteit van 2010.

Onveiligheid als argument

De respondenten die niet voor de fiets kozen gaven de weersomstandigheden, de verkeersonveiligheid en de gebrekkige fietsinfrastructuur als redenen aan. Vooral fietsers met een elektrische fiets signaleren dat ze in onveilige situaties terechtkomen, drie keer meer dan de automobilisten dat doen.

Vooral voor de heel korte verplaatsingen (een tot twee kilometer) valt het op dat de Belgen minder de auto nemen en vaker te voet (van 27 naar 39 procent) of met de fiets (van 18 naar 21 procent) gaan. De auto blijft wel nog goed voor de helft van de verplaatsingen van minder dan 10 kilometer.

Met de fiets naar het werk

Uitsplitsingen per gewest kan Vias nog niet geven. We weten dus niet in hoeverre deze trends zich al dan niet sterker doorzetten in Vlaanderen dan in de rest van het land.

De resultaten liggen wel in de lijn van andere studies. In het jongste Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen was de fiets voor het woon-werkverkeer geklommen van 14,7 naar 15,4 procent (tussen 2012-2013 en 2015-2016) en het gebruik van de auto afgenomen van 67,24 naar net geen 66 procent.

HR-dienstverlener Acerta meldde in maart van dit jaar dat een op de vijf van de werknemers uit zijn klantenbestand in 2016 wel eens (daarom niet dagelijks) de fiets nam naar de werkplek.