Waar blijven verplichte camera’s op de slachtvloer?
Foto: Getty Images/Vetta

Een half jaar nadat een undercoverreportage de wrede behandeling van varkens in het slachthuis van Tielt blootlegde, komt opnieuw een slachthuis onder vuur te liggen voor dierenmishandeling. De pijnpunten van het controlesysteem zijn nochtans gekend.

Na de varkensmishandeling die eind maart aan het licht kwam bij het Exportslachthuis Tielt, deelt Animal Rights een nieuwe undercoverreportage, die deze keer de wrede behandeling van runderen in een slachthuis in Izegem aan de kaak stelt.

Zes maanden geleden werden al de pijnpunten in het controlesysteem van slachthuizen blootgelegd. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en Febev, de federatie van slachthuizen en uitsnijderen, stelden toen samen een convenant op over de werking van de slachthuizen opdat dit nier meer zou kunnen gebeuren.

‘Het gaat om verhoogd cameratoezicht, een doorlichting van de slachthuizen door een onafhankelijke instantie, een herziening van de sectorgidsen en een uitbreiding van de dierenwelzijnsopleiding van het slachthuispersoneel. Verder wordt de samenwerking met de DMO’s (dierenartsen met opdracht, toegewezen door het FAVV, red.) verbeterd zodat zij meer betrokken worden bij het dierenwelzijn’, klonk het toen bij Weyts.

Volgens Febev-topman Michael Gore wordt dit nu uitgevoerd.

In de volgende Commissie voor Dierenwelzijn gaat Groen-parlementslid Bart Caron alvast pleiten om camera’s om de slachtvloer verplicht te maken. Ook dierenrechtenorganisatie Gaia vraagt daar al lang naar, maar privacywetgeving staat die maatregel vooralsnog in de weg.

Te weinig controle

Maar die camera's zouden meer dan welkom zijn, aangezien het aantal controles dat wordt uitgevoerd door de Inspectie Dierenwelzijn bedroevend laag ligt. Zo werden in 2015 amper drie controles uitgevoerd, en in 2016 veertien controles, zo bleek uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Caron. Ter info: Vlaanderen telt in totaal zeventig slachthuizen.

Het aantal controles zit wel in stijgende lijn, want in mei 2017 waren al 22 controles uitgevoerd. Op 1 juli jongstleden verdubbelde minister Weyts ook de capaciteit van de afdeling en steeg het aantal voltijdse werknemers van 11 naar 22, met de bedoeling om meer - en ook onaangekondigde - inspecties uit te voeren in slachthuizen.

Dierenartsen

De inspectiediensten onder minister Weyts worden bijgestaan door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat in elk slachthuis een dierenarts heeft aangesteld met een dubbele taak: waken over de voedselveiligheid en toekijken of de wetgeving van dierenwelzijn wordt nageleefd. Maar uit de beroepsvereniging van dierenartsen kwam er kritiek dat zij hun job niet naar behoren kunnen uitoefenen.

Daarnaast wordt van elk slachthuis verwacht dat ze een functionaris voor dierenwelzijn hebben aangeduid, krijgen alle werknemers een opleiding rond dierenwelzijn en moeten de slachthuizen een gedetailleerde beschrijving van hun standaardwerkwijze kunnen voorleggen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig