Gratis kijken: 100 euro voor elk Waals gezin
Waals minister Jean-Luc Crucke (MR, helemaal rechts) mag als eerste een cadeau uitdelen. Foto: BELGA

K’tching. Honderd euro erbij voor elk Waals gezin met een tv-scherm. Zestien jaar na Vlaanderen schaft ook Wallonië het kijk- en luistergeld af. Ook voor de meer vermogenden heeft de nieuwe coalitie lekkers.

Injuste, antisociale et anormale. Met die adjectieven en zo’n 24.000 petities voert de PTB al meer dan een jaar actie voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld. Er is al jaren sprake van om ze af te schaffen, maar vandaag is de buit ook echt binnen. De nieuwe Waalse meerderheid van MR en CDH schrapt de taks, en geeft zo aan elk gezin met een tv-scherm 100 euro.

De maatregel maakt deel uit van de ‘fiscale strategie’ van de Waalse regering en meer bepaald minister van Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR), die vandaag werd voorgesteld. Vlak na de breuk tussen CDH en PS, eind juni, liepen de discussies over de taks nog hoog op.De PS was immers ook bereid om ze af te schaffen, alleen wilde CDH dat niet meer doen met de PS. Daar zat enige politieke profilering achter. Als de MR mee in de Waalse regering moest stappen, wilde ze daar ook nog een aantal sympathieke maatregelen kunnen nemen. En na een paar weken regeren al de koopkracht met 100 euro verhogen, dat staat mooi op het palmares voor 2019.

Vestzak-broekzak

‘De PS wilde de taks ook afschaffen, maar had geen idee hoe ze dat zou betalen’, zegt Carlo Di Antonio, CDH-minister in zowel deze als de vorige Waalse regering. ‘Er komt geen nieuwe taks in de plaats, we betalen dit door in de uitgaven te snoeien.’ Onzin, reageert de PS bij monde van ex-minister Pierre-Yves Dermagne. ‘Vestzak-broekzak. Men zal dit compenseren door de hogere taks op dieselwagens. Alleen wordt daar minder over gecommuniceerd.’ Het moet gezegd, veel gedetailleerde cijfers heeft de regering-Borsus nog niet vrijgegeven. Die worden beloofd voor het einde van de maand, wanneer de regering zich buigt over de begroting.

Met de afschaffing van het kijk- en luistergeld, neemt Wallonië een beslissing die in Vlaanderen al zestien jaar geleden genomen werd, onder impuls van wijlen Steve Stevaert (SP.A). Die vond toen al dat de taks ‘niet meer van deze tijd’ was.

Er staan nog een paar lastenverlagingen in de steigers bij Crucke. Zo wordt bij een aankoop van een eerste woning de eerste 20.000 euro vrijgesteld van registratierechten. Ook de registratierechten voor schenkingen van roerende goederen gaan omlaag. De MR bedient ook het meer vermogende deel van de Waalse bevolking. Wie meer dan twee woningen bezit, ziet vanaf de derde woning de registratierechten stijgen van 12,5 naar 15 procent. Die stijging wordt afgeschaft.

De Waalse regering wil werk maken van een hervorming en afslanking van de administratie om budgettaire ruimte vrij te maken. Ook over verdere versoepelingen voor schenkings- en registratierechten wordt de komende weken nog onderhandeld. ‘Als we werken aan de verlaging van de Waalse uitgaven, moeten we er ook voor zorgen dat degenen die werken minder betalen’, zegt Crucke. ‘Deze belastingverlichtingen zijn goed voor de bevolking én de economie.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig