Piqueur dagvaardt Nationale Bank
Jeroen Piqueur (l., naast zijn advocaat Vincent Van Obberghen): ‘Nog altijd niet verhoord.’ Foto: Dieter Telemans

Jeroen Piqueur, de gevallen hoofdaandeelhouder van Optima, dagvaardt de Nationale Bank voor haar rol in het faillissement van Optima Bank.

De dagvaarding van Piqueur zou eerstdaags in de bus vallen bij de toezichthouder. Hij gaat over tot die stap nadat de curatoren zelf naar de rechtbank zijn getrokken om hem te kunnen aanspreken op zijn ‘eenzijdige verbintenis’ van 20 miljoen euro. Piqueur ging dat engagement destijds aan voor de goede afwikkeling van de bankactiviteiten van Optima Bank. De curatoren rekenen op dat geld om de put van het faillissement van Optima Bank beperkt te houden.

Piqueurs inzet is dubbel: afraken van die verbintenis én de schuld van het faillissement van Optima Bank bij de Nationale Bank (NBB) laten leggen. Daardoor zou die laatste moeten opdraaien voor de financiële put.

Piqueur vindt dat de verbintenis van 20 miljoen ongeldig is. Hij ging ze in november 2014 aan op eis van de Nationale Bank. De toezichthouder wilde die financiële buffer omdat hij vreesde dat de afbouw van de kredietportefeuille van Optima Bank flinke verliezen met zich zou meebrengen én dat er een ‘run on the bank’ zou ontstaan. ‘We bouwden in 2015 de kredietportefeuille in belangrijke mate af zonder enige ‘run on the bank’. Bovendien werd de verbintenis vervangen door andere zekerheden. Men kan ze niet meer inroepen’, zegt Piqueur.

Speciaal commissaris

Benedicte Schumacher, de echtgenote van Piqueur, probeerde ook al de verbintenis ongeldig te laten verklaren op basis van hun huwelijkscontract. Voor de familierechtbank kreeg ze ongelijk. Verwacht wordt dat ze in beroep gaat.

Zelfs als Piqueur afraakt van de verbintenis, riskeert hij nog verantwoordelijk gesteld te worden voor het faillissement van Optima Bank en de schade te moeten vergoeden. Met zijn dagvaarding van de Nationale Bank wil hij aantonen dat de schuld voor het faillissement bij de speciaal commissaris ligt die de NBB aanstelde.

Dat gebeurde in mei vorig jaar om de bancaire activiteiten van Optima Bank af te wikkelen; de commissaris kreeg daarvoor heel ruime bevoegdheden. Volgens Piqueur en zijn advocaat Vincent Van Obberghen, van het kantoor Quinz, was hij de feitelijke bestuurder van de bank. En de man bleek volgens hen niet geïnteresseerd in een doorstart van Optima.

‘Hij is verantwoordelijk voor het faillissement. Een van de eerste zaken die hij deed, was de omvang van het sociaal passief laten berekenen’, merkt Piqueur op.

‘Vervolgens nam hij een reeks beslissingen die de bank nekten: hij betaalde de handelsagenten niet uit en legde zo het commercieel apparaat plat, blokkeerde het betalingsverkeer en maakte een zware communicatieblunder (Piqueur doelt op de non-communicatie vanuit de bank waardoor een perslek de toon zette en een ‘run on the bank’ ontstond).’

Kritisch inspectieverslag

De speciaal commissaris zelf wordt als persoon niet gedagvaard door Piqueur en zijn advocaat. ‘Hij trad op voor rekening van de Nationale Bank en dus dagvaarden we de toezichthouder rechtstreeks’, zegt Van Obberghen.

Volgens de advocaat kwam de aanstelling van de speciaal commissaris er nadat twee inspecteurs van de Nationale Bank een kritisch inspectieverslag hadden opgesteld over de werking bij Optima Bank. ‘Niemand van het directiecomité heeft ooit met die mensen gesproken, ikzelf ook niet’, stelt Piqueur. Van Obberghen betwist bovendien de vier aanklachten in het inspectieverslag (zie hiernaast).

De procedure van Piqueur zet meteen het debat over wie aansprakelijk is voor het faillissement, op scherp. Dat zal moeten bepalen wie voor de schade van het faillissement moet opdraaien. De curatoren zijn met een eigen onderzoek bezig en bereiden een claim voor in verschillende richtingen. Daarnaast is er een strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van vennootschapsgoederen. Piqueur werd naar eigen zeggen nog altijd niet verhoord.

Piqueur hoopt dat zijn procedure behandeld zal worden met die van de curatoren. Daardoor zou de NBB al in februari voor de rechter kunnen staan.