Voortaan riskeert u deze flitsboetes
Foto: Bart Dewaele
Tot nu toe besliste de politie zelf of u de maximaal toegelaten snelheid met 6, 7 of 9 kilometer per uur mocht overschrijden. Maar in een omzendbrief is nu de marge vastgelegd die overal in ons land moet gehanteerd worden. Wie minder dan 7 km per uur te snel rijdt op gewone wegen, moet niet geflitst worden. Op een autosnelweg riskeert u pas vanaf 129 km per uur een boete.

Om te beginnen, zo staat in de omzendbrief van het college van Procureurs-Generaal, is de onmiddellijke inning van 50 euro verleden tijd. De minimumboete bedraagt voortaan 53 euro.

De politie kan een bemand of onbemand flitstoestel zelf instellen op de snelheid vanaf wanneer men wil flitsen. Maar in de nieuwe omzendbrief, waarin gestreefd wordt naar eenvormigheid, vragen de procureurs dat de politie voortaan een technische marge hanteert van 6 km per uur. Dat betekent dat men pas flitst  wanneer de maximaal toegelaten snelheid met 7 km per uur overschreden wordt.

Concreet

Wie op een weg waar een snelheidsbeperking tot 30 km per uur geldt, tussen 37 en 46 km per uur rijdt,  krijgt een onmiddellijke schikking van 53 euro. Dat geldt ook voor wie in een bebouwde kom (waar 50 km per uur is toegelaten) tussen de 57 en de 66 km per uur rijdt.

Op autosnelwegen ligt de marge iets hoger. Daar riskeert u pas van 129 km per uur geflitst te worden. Wie tussen 129 km per uur en 139 km per uur rijdt, riskeert een minimumboete van 53 euro.

Hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete natuurlijk. En die tarieven lopen snel op. Zeker wanneer u in een bebouwde kom, schoolomgeving of een zone 30 wordt betrapt. Wie daar wordt geflitst met 48 km per uur, mag meteen een boete van 75 euro verwachten. Wie 60 km per uur rijdt, dubbel zo snel als toegelaten, krijgt een boete van 207 euro. De magistraat van het politieparket zal in zo’n geval ook ingelicht worden en zal moeten beslissen of uw rijbewijs moet ingetrokken worden.

Op andere wegen, dus niet in zone 30 of een schoolomgeving, bedraagt de boete voor wie 80 km per uur rijdt in plaats van 50 km per uur 137 euro. Wie op een gewestweg (90 km per uur)  120 km per uur rijdt, krijgt een boete van 125 euro.

Op autosnelwegen zoals de E40 en de E17 is men iets minder streng. Wie daar 140 km per uur rijdt in plaats van 120 km per uur, betaalt 59 euro. Wie een nog zwaardere voet heeft en geflitst wordt met 159 km per uur, mag een boete van 167 euro verwachten. Vanaf 160 km per uur. riskeert u een intrekking van uw rijbewijs.

Wanneer wordt uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken?

Wie geflitst wordt door een vaste camera, krijgt nadien een proces-verbaal in de bus. Later volgt dan nog een eventuele dagvaarding voor de politierechtbank. Het zal dan de politierechter zijn die beslist of de boete en een eventueel rijverbod. Hij kan u ook verplichten tot het opnieuw afleggen van theoretische en praktische proeven of een cursus te volgen.

Wie geflitst wordt tijdens door een bemande camera waarbij u naar de kant wordt gehaald, kan verplicht worden om zijn rijbewijs onmiddellijk in te leveren. Na 8 of 15 dagen krijgt u het terug. Maar dat betekent niet dat u nadien niet meer zal gedagvaard worden als het om een zware overtreding gaat. Het is de politierechter die dan beslist hoe zwaar u wordt gestraft.

Wanneer de maximumsnelheid met meer dan 20 km per uur en hoogstens 30 km per uur wordt overschreden binnen een bebouwde kom, in een zone 30, in een schoolomgeving of aan een erf of woonerf, kan het rijbewijs direct worden ingevorderd. Op andere wegen is dat wanneer iemand de snelheidslimiet overschrijdt met meer dan 30 km per uur. Het rijbewijs kan dan minstens 8 en maximum 15 dagen worden ingetrokken.

Wie  minder dan twee jaar zijn rijbewijs heeft, wordt strenger aangepakt. Wie meer dan 20 km per uur te snel door een zone 30, bebouwde kom of langs een schoolomgeving rijdt, riskeert zijn rijbewijs te verliezen en verplicht worden om zijn theoretisch en praktisch rijbewijs opnieuw te halen. Dat is ook het geval voor wie de snelheidslimiet met meer dan 30 km per uur overschrijdt op gewone wegen.

Hoe betaalt u uw boete?

Wie geflitst wordt, krijgt normaal gezien binnen een week een brief  met een vragenlijst. Daarna krijgt u een tweede brief met de effectieve boete en een uitleg over hoe en wanneer u moet betalen. Dat gebeurt altijd met een overschrijving. U kunt of mag nooit vragen om direct te betalen, tenzij u in het buitenland woont.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig