Groen: 'N-VA legt een hypotheek op onze toekomst'
Foto: BELGA

'Kernenergie past voor mij niet in de energiemix van de toekomst. De toekomst is hernieuwbaar', dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in een reactie op het pleidooi van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) om ook na 2025 enkele kernreactoren open te houden. Ook CD&V en SP.A willen niet van uitstel weten. N-VA geeft het VBO meer gelijk, terwijl volgens Groen de N-VA een hypotheek legt op onze toekomst.

Tommelein zegt er wel bij dat hij 'gecharmeerd is door de keuze van de Zwitsers om enkele kerncentrales langer open te houden zolang ze veilig zijn'. 'We moeten er immers voor zorgen dat tijdens de omslag naar hernieuwbare energie onze bevoorrading verzekerd is', aldus Tommelein.

Het VBO pleit er woensdag voor om kernenergie ook na 2025 mee op te nemen in de energiemix. De werkgeversorganisatie dringt aan op meer realisme over de timing voor de sluiting van de kerncentrales. Die sluiting is voorzien in 2025. Maar dat lukt volgens het VBO niet zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en de kostprijs.

Groen: 'N-VA legt een hypotheek op onze toekomst'
Foto: BELGAIMAGE

Vlaams energieminister Bart Tommelein reageert genuanceerd op de oproep van de werkgevers. Zo vindt de Open VLD’er dat kerncentrales waar de veiligheid moeilijk te garanderen is gerust vroeger mogen sluiten. Hij meent ook dat kernenergie eigenlijk geen plaats heeft in de energiemix van de toekomst. 'De toekomst is hernieuwbaar', klinkt het.

Tegelijk heeft Tommelein wel oren naar de bekommernis rond bevoorradingszekerheid. Daarom is hij naar eigen zeggen 'gecharmeerd door de keuze van de Zwitsers om enkele kerncentrales langer op te houden zolang ze veilig zijn'.

Volgens Tommelein moet er eind dit jaar een interfederaal energiepact op tafel liggen. Bedoeling is alvast om allerlei partners, gaande van bedrijven tot milieverenigingen en ook burgers, bij de besluitvorming te betrekken.

De Open VLD’er kaatst voor een stuk ook de bal terug naar het VBO. 'Ik wacht met veel ongeduld op de voorstellen en actieplannen van de bedrijven om mee de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Want er zijn nog héél veel bedrijven in Vlaanderen die op dat vlak ernstige inspanningen kunnen doen.'

SP.A: 'Moeten zo snel mogelijk af van de kerncentrales'

Volgens SP.A-energiespecialisten Karin Temmerman en Rob Beenders zet een nieuw uitstel van de sluiting van de oude kerncentrales de ontwikkeling van toekomstgerichte hernieuwbare energie op de helling. 'Het VBO pleit vandaag voor meer realisme in het energiebeleid, maar doet vervolgens het meest onrealistische voorstel ooit', zeggen Beenders en Temmerman.

'Het is perfect mogelijk om onze kerncentrales te sluiten én tegelijk op een betaalbare manier de klimaatdoelen te realiseren, zoals onder meer zwart op wit blijkt uit de studie ‘Our Energy Future’ van het studiebureau 3E. (...) Als minister Tommelein écht meent dat de toekomst voor hem hernieuwbaar is, dan moet hij zich met zijn volle gewicht achter de kernuitstap zetten. Alleen als de kerncentrales sluiten worden investeringen in nieuwe technologieën volop rendabel.'

SP.A pleit voor een energiepact tussen de verschillende overheden om een duurzame, betaalbare energievoorziening te garanderen aan al onze gezinnen en bedrijven. 'Het energiepact moest er volgens het regeerakkoord eind 2015 al liggen. Intussen zijn we twee jaar verder en er zit nog steeds geen schot in de zaak. Blijkbaar vinden onze regeringen dit geen prioriteit.'

CD&V: 'Geen tijd meer verliezen'

Ook CD&V blijft vasthouden aan de kernuitstap in 2025. 'Nieuw uitstel mag en kan niet nog eens gemotiveerd worden door slechte voorbereiding. We mogen geen tijd meer verliezen, we moeten ambitie tonen en snel een energiepact sluiten', zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

CD&V vindt het goed dat het VBO een standpunt inneemt. Bij de realisatie van het energiepact is het volgens Leen Dierick namelijk de bedoeling dat elke stakeholder zijn visie geeft 'en dat er samen wordt gezocht naar een gemeenschappelijke energievisie'.

Maar van een uitstel van de kernuitstap wil CD&V niet weten. Een volledige uitstap tegen 2025 blijft het uitgangspunt. 'Nieuw uitstel van de nucleaire uitstap kan en mag niet tegen 2025 nog eens gemotiveerd worden met een gebrek aan alternatieven en slechte voorbereiding', klinkt het.

N-VA: 'VBO heeft gelijk'

'Dat het VBO voorstelt om bevoorradingszekerheid ernstig te nemen en vaart te maken met een realistische uitwerking van het energiepact, kunnen we alleen maar toejuichen', geeft N-VAkamerlid Bert Wollants aan. 'De energievisie  die vanaf 2015 had omgezet moeten zijn naar concrete acties is er vandaag nog steeds niet, dan is het logisch om alle opties op vlak van bevoorradingszekerheid én betaalbaarheid van stroom mee onder de loep te nemen.'

De partij waarschuwde er in januari al voor dat de energievisie ondertussen zolang op zich laat wachten dat de uitstapkalender stilaan hopeloos wordt. 'Zelfs met een verlenging van de levensduur van enkele kerncentrales is het 5 voor twaalf voor de energievisie, tijd om alles uit de kast te halen en realistisch naar de toekomst te kijken', besluit Wollants.

Groen: 'Kernenergie is het probleem, niet de oplossing'

Ecolo-Groen betreurt de twijfel die opnieuw wordt gezaaid over de geplande kernuitstap in 2025.  'Opnieuw probeert men de kernuitstap te saboteren door twijfel te zaaien. N-VA legt zo een hypotheek op onze toekomst. Kernenergie is het probleem, niet de oplossing. Waar blijft de energievisie van deze regering?', vraagt fractieleider Kristof Calvo zich af. Hij roept de bedrijven en regeringspartijen op zich te scharen in een klimaatvriendelijke, hernieuwbare energievisie.

Het voorstel van N-VA om de kernuitstap met tien jaar uit te stellen is volgens Calvo helemaal fout. 'Bij N-VA ontbreekt duidelijk elke visie op de toekomst van onze energievoorziening. Stokoude, versleten kerncentrales tien jaar langer openhouden is onveilig en allesbehalve duurzaam. Deze centrales hebben hun houdbaarheidsdatum al lang overschreden en zijn steeds minder zeker en veilig', stelt Calvo.