Fiscus betaalt al 251 miljoen euro terug
Foto: ISOPIX
In augustus hebben 254.000 Belgen bericht gekregen van de fiscus dat ze te veel aan personenbelasting hebben betaald en dus geld teruggestort zullen krijgen. Gemiddeld gaat het om 990 euro.

De fiscus heeft in de loop van de maand augustus een eerste golf van 600.000 aanslagbiljetten verstuurd. Het gaat om de eindafrekening van de verschuldigde personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016). De meeste burgers krijgen dat aanslagbiljet via de post gestuurd, maar dat kan ook elektronisch gebeuren, via Zoomit.

Met 600.000 eindafrekeningen heeft de fiscus al iets meer aanslagbiljetten verstuurd dan in dezelfde periode vorig jaar, maar het gaat nog altijd maar om 10 procent van alle dossiers. Voor de grote meerderheid van de belastingplichtigen is het nog even wachten op nieuws, zeker voor wie een papieren aangifte heeft gedaan (en niet via tax-on-web).

0 euro

Voor 315.000 van de 600.000 gezinnen bevatte de brief van de belastingadministratie eigenlijk geen nieuws. Zij moeten niets bijbetalen, maar  krijgen ook niets teruggestort. Vaak gaat het om gepensioneerden of mensen met een laag gezinsinkomen, die vóór de zomer een vereenvoudigde (door de fiscus zelf ingevulde) aangifte hebben ontvangen en die daar niets aan hebben gewijzigd.

700 euro

Iets meer dan 30.000 Belgen hebben intussen al bericht gekregen dat ze moeten bijbetalen, voor in totaal 21 miljoen euro. Omgerekend gaat het gemiddeld om 700 euro. De bijbetaling moet uiterlijk twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet gebeurd zijn.

990 euro

Beter nieuws was er in de voorbije weken voor 254.000 Belgen die geld zullen terugkrijgen van de fiscus. In totaal gaat het om 251 miljoen euro.  Gemiddeld maakt dat een terugbetaling van (afgerond) 990 euro.

Die terugbetaling gebeurt op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin het aanslagbiljet is gedateerd. Concreet: wie zijn aanslagbiljet in augustus in de bus heeft gekregen, krijgt eind oktober het geld op zijn bankrekening gestort.

Controle

Een goede raad: controleer altijd of het bankrekeningnummer zoals vermeld op het aanslagbiljet, ook klopt. Als dat niet het geval is, kan u het rekeningnummer wijzigen via uw elektronisch dossier (op myminfin.be) of via een brief aan uw lokaal belastingkantoor.

Wie niet akkoord is met de berekening, kan een bezwaarschrift indienen. Dat moet binnen en termijn van zes maanden gebeuren.  Met een bezwaarschrift kan u de belastingadministratie op een fout wijzen, maar ook een eigen fout bij de aangifte alsnog rechtzetten.