Waals minister heeft genoeg van 'cultuur van uitvluchten'
Foto: BELGA

De nieuwe Waalse minister van Werk en Economie, Pierre-Yves Jeholet (MR), vindt dat werklozen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen en al het mogelijke moeten doen om een baan te vinden.

De Franstalige liberaal wil komaf maken met de 'cultuur van uitvluchten' bij de controles op werkzoekenden. 'De werkloosheid is geen rente', zegt Jeholet maandag in Le Soir en de kranten van Sudpresse.

De minister richt een dubbele boodschap aan de Waalse werkzoekenden. 'Ten eerste wil ik niemand aan de kant schuiven. Maar ten tweede: jullie mogen niet vluchten van je verantwoordelijkheden. Een job valt niet uit de lucht. We kunnen jullie helpen, deuren openen, opleidingen geven. Maar op een bepaald moment moeten jullie de zaak in handen nemen', aldus Jeholet.

'Ik wil tegen sommigen zeggen dat werkloosheid geen rente is. Ik wil dat ze alle mogelijke inspanningen leveren om opnieuw aan de slag te gaan. En dat het Forem (de Waalse VDAB, nvdr) deze cultuur van uitvluchten niet meer aanvaardt'. Als een werkloze een oproeping naast zich neerlegt, dan is dat volgens de minister niet normaal. 'De regels moeten strikt worden toegepast, de sancties ook', zegt de MR-minister, die vindt dat het Forem te vriendelijk is.

De arbeidsbemiddelingsdienst moet voor Jeholet meer op tewerkstelling gericht zijn, in plaats van rond zichzelf te draaien. 'Ik heb genoeg van de statistieken om met zichzelf in het reine te zijn', luidt het.