‘Privatisering NMBS is gewoon dom'

Oppositiepartijen SP.A, PS, Groen en PVDA zijn gekant tegen een privatisering van de NMBS. Ze halen daarbij onder meer het voorbeeld aan van het Verenigd Koninkrijk, waar 'een privatisering leidt tot duurdere tickets en een veel grotere kost voor de overheid'. De PS verzet zich zelfs tegen elke vorm van privatisering van overheidsbedrijven.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet vanmorgen in De Ochtend optekenen dat een privatisering van de NMBS geen taboe is, al is het volgens hem op dit moment niet aan de orde. Ook de woordvoerder van Charles Michel verklaarde dat een privatisering niet aan de orde is.

Kamerlid David Geerts (SP.A) noemt de piste om aandelen in het spoorbedrijf te verkopen, 'gewoon dom' en 'ingegeven vanuit dogmatische redenen'. Volgens hem zou de overheid op het eerste zicht wel een besparing realiseren, maar zou de kostprijs naar subsidiëring en de investering in de infrastructuur sterk stijgen.

Bovendien rijst volgens Geerts de vraag welke private investeerder interessen zal tonen. Ten gronde meent de Vlaamse socialist dat de organisatie van het openbaar vervoer een kerntaak van de overheid is.

‘Privatisering NMBS is gewoon dom'
Stefaan Van Hecke Foto: BELGA

Ook voor Groen kan er geen sprake zijn van een privatisering van de NMBS. ‘Na de miljardenbesparingen in de dienstverlening van de NMBS wil N-VA de NMBS verder uitkleden. Dupe van dit beleid: de treinreiziger, die de dienstverlening steeds verder achteruit ziet gaan’, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid Groen.

De partij roept de regering op om de dienstverlening van de NMBS te versterken met investeringen, in plaats van ze verder uit te kleden. ‘Ooit was België pionier op vlak van spoorverkeer. De afgelopen jaren is maar liefst 2,1 miljard euro bespaard. Nu zijn we bij de slechtste leerlingen van Europa op vlak van betrouwbaarheid en dienstverlening, aldus Van Hecke .

De extreemlinkse PVDA waarschuwt dat privatisering leidt tot 'slechtere service, duurdere prijzen en de afbouw van de dienstverlening'. Het verlagen van de Belgische schuldgraad is voor de communisten geen argument. 'Zelfs na de privatisering van de Britse spoorwegen kost het spoor miljarden ponden aan de Britse bevolking. De staat subsidieert massaal private spoorbedrijven, maar het geld gaat in de zakken van de aandeelhouders', zegt spoorspecialist Michaël Verbauwhede.

De PS verzet zich niet enkel tegen de privatisering bij de NMBS, maar bij elk overheidsbedrijf tout court. Er is voor de Franstalige socialisten geen enkel argument daarvoor te bedenken. 'Privatiseren zou de werknemers van de ondernemingen schaden en zou slechts nieuws zijn voor de consumenten', luidt het. De PS wijst er ook op dat de rente vandaag erg laag staat en het dus budgettair fout zou zijn om de dividenden uit die overheidsbedrijven te laten schieten.

Vakbonden niet enthousiast

Bij de vakbonden worden de verklaringen van de minister niet op applaus onthaald. ‘In heel Europa komt men terug op het privatiseren van het spoor, en in België volgt men de omgekeerde trend. Begrijpe wie kan’ , sneert Ludo Sempels van de socialistische spoorvakbond ACOD. ‘Een privatisering zou een slechte zaak zijn, zowel voor het personeel als de reiziger.’

Een zelfde geluid valt te horen bij de christelijke spoorvakbond. ‘Een slechte zaak voor de dienstverlening’, voorspelt Luc Piens, sectorverantwoordelijke voor het spoor bij het ACV. Hij verwijst naar de liberalisering van de energiemarkt. ‘De energiefactuur is gestegen. Een privatisering van het spoor zou het voor reizigers alvast niet goedkoper maken.’

Piens twijfelt ook aan de haalbaarheid van een privatisering, gezien de zware schuldenlast die het bedrijf kent en de beloofde investeringen in nieuwe rijtuigen. ‘Het zou beter zijn om na te denken over positieve impulsen voor het bedrijf, dat gezien het fileleed op de weg een cruciale rol speelt in de toekomstige Belgische mobiliteit.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig