Ook Peeters neemt verzekeraars in het vizier
Foto: Bart Dewaele
Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) gaat een rem zetten op het overdreven papierwerk dat verzekeraars van hun cliënten eisen.

De Wetstraat en de verzekeringssector schieten wakker na het wetsvoorstel van Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert om onredelijke verzekeraars te beboeten. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) gaat de komende maanden rond de tafel zitten met verzekerings­federatie Assuralia en de slacht­offerverenigingen. Over het boetesysteem van Open VLD blijft Peeters nog op de vlakte, maar het probleem van de lage voorschotten na een ongeval komt weer boven aan de agenda. ‘We moeten eerst de bestaande wetgeving meer bekendheid geven’, zegt Peeters. ‘Veel consumenten weten niet dat je zelf al een schadevergoeding kunt vragen als het voorschot laattijdig wordt betaald of ontoereikend is.’

Daar blijft het niet bij. Behalve het probleem van de voorschotten wijst Peeters nu zelf ook op het ­vele papierwerk waar verzekeraars de cliënten mee opzadelen.

Kleine ergernissen

De aanleiding zijn de vele klachten bij de ombudsvrouw over de vele documenten die levensverzekeraars opvragen bij uitbetalingen. ‘Daar lijkt soms geen einde aan te komen’, zegt Peeters. ‘De mensen zien ook niet altijd in waarom de maatschappij bepaalde documenten nodig heeft.’

Door in een wetsontwerp heel concreet vast te leggen welke documenten de verzekeraar mag opvragen, wil Peeters de afhandeling van verzekeringsclaims vlotter laten verlopen. ‘Die “maximumlijst” is in de eerste plaats gericht op levensverzekeringen, maar kan uitgebreid worden naar andere verzekeringsproducten’, zegt Peeters.

Regeringspartij CD&V ziet naar eigen zeggen ook meer heil in de aanpak van de kleine ergernissen dan in de invoering van één groot boetesysteem. ‘Onze bekommernissen zijn dezelfde, maar ons voorstel om alle drempels één voor één weg te werken lijkt mij efficiënter dan het voorstel van Lachaert’, zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

Steun van advocaten

Ook de Orde van de Vlaamse Balies schaart zich achter het pleidooi van Lachaert. ‘Onze beroepsgroep ervaart geregeld hoe verzekeraars aandringen op een snel compromis dat veel te laag is voor de verzekerde’, zegt voorzitter Dominique Matthys. De kritiek van Assuralia dat de advocaten zelf vaak roekeloos procederen, pikt Matthys niet. ‘Het is net de rol van de advocaat om de verzekerde te helpen bekomen waar hij recht op heeft. Het is niet meer dan normaal dat wie jarenlang trouw zijn premie betaalt, niet nog eens extra bestraft mag worden door lage voorschotten voor de geleden schade.’

In een opiniestuk in onze krant hoopt advocaat Jan Van Peteghem, gespecialiseerd in de materie, dat de discussie een aanzet kan zijn tot een noodzakelijke mentaliteitswijziging, ‘zodat verzekeringsmaatschappijen hun raadsgeneesheren aanzetten om samen met het slachtoffer meteen te zoeken naar een correcte vergoeding voor de geleden schade’.