Gas-switch nog niet gefinancierd
Foto: NorGal - Fotolia

Hoewel er nog geen duidelijkheid is over wie wat betaalt, hebben de netbeheerders het startschot gegeven voor de noodzakelijke omschakeling van 1,6 miljoen gasverbruikers.

De omschakeling van ‘arm’ op ‘rijk’ gas kost naar schatting 500 miljoen euro. De federale regering stelde daarvoor de oprichting van een nationaal fonds in het vooruitzicht. Maar tot nog toe is daar niets van in huis gekomen. Volgens de bevoegde minister van Energie, Marie-Christine Marghem (MR), zijn er wettelijke bezwaren tegen een nationaal fonds.

Maar langs Vlaamse kant wordt gevreesd dat de aanpak van Marghem communautair getint is. Ze zou niet willen dat via een nationaal fonds de Waalse gasverbruikers in verhouding veel meer moeten betalen voor een omschakeling die zich voor meer dan 90 procent buiten Wallonië afspeelt. Vlaanderen is immers goed voor 62 procent van de armgasverbruikers, Brussel voor ruim 30 procent.

Op het overlegcomité

De Vlaamse minister van Energie, Bart Tommelein (Open VLD), blijft er bij dat de federale regering de afspraak uit het regeerakkoord moet nakomen. De Vlaamse regering heeft besloten in september het dossier op het overlegcomité tussen de federale overheid en de gewesten ten berde te brengen, meldt minister Tommelein. ‘Omdat ondanks herhaaldelijk aandringen nog steeds geen begin van uitvoering is gemaakt van het fonds’.

Tommelein vindt dat het argument van Marghem over de wettelijke bezwaren geen steek houdt. Hij verwijst naar het nationale fonds voor de financiering van de vervuiling van particuliere stookolietanks.

Druk vanuit Nederland

De netbeheerders wachten niet langer op de uitkomst van het moeizame overleg tussen de overheden. In delen van Antwerpen en in Sint-Truiden wordt de omschakeling volgend jaar doorgevoerd. De inwoners worden daarover dezer dagen geïnformeerd.

De tijdsdruk heeft alles te maken met Nederland. Het arm gas is immers afkomstig van onze noorderburen. In 2030 komt een eind aan deze gasleveringen. Dat heeft Nederland officieel laten weten. Maar af en toe komen vanuit Nederland geluiden over een veel snellere stopzetting van de gasleveringen.

‘We kunnen niet anders dan rekening houden met dit risico’, verklaart Jean-Pierre Hollevoet, directeur netbeheer van distributienetbeheerder Eandis. De omschakeling is immers een zeer tijdrovende operatie, omdat de controle van de gasaansluitingen en vooral de gastoestellen veel tijd in beslag neemt.