De laatste jaren laten steeds meer mannen zich steriliseren. In vijf jaar tijd zijn er bijna twintig procent meer mannen die kiezen voor een knip of vasectomie dan daarvoor.