BBI eist nu al 118 miljoen van Ziekenhuis Oost-Limburg
De fiscale aanslagen van de BBI zorgen voor grote onrust bij het ZOL. Foto: Sven Dillen

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) dat al 58 miljoen euro eiste van het Ziekenhuis Oost-Limburg, heft een bijkomende aanslag van 60 miljoen. Het ziekenhuis zegt dat het elke euro correct heeft aangegeven en er totaal geen sprake is van fraude.

Geen euro fraude gepleegd en toch al belastingclaims vanuit de BBI voor 118 miljoen euro? Dat is nochtans wat het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) zegt mee te maken. Het ZOL kreeg vanuit de BBI Hasselt al een aanslag van 58 miljoen euro over het boekjaar 2013 en volgens een persbericht is er nu ook nog eens een voornemen tot aanslag van 60 miljoen voor het boekjaar 2014 in de bus gevallen.

'Voor beide jaren samen gaat het over een bedrag van bijna 120 miljoen euro ten laste van het ziekenhuis, dat correct haar fiscale verplichtingen heeft vervuld, elke euro heeft aangegeven en waar er totaal geen sprake is van fraude', aldus algemeen directeur Erwin Bormans van het ZOL.

Tom Arts, voorzitter van het ZOL spreekt over een administratieve discussie. 'Het ZOL verzet zich tegen deze claim die volgens de directie, de raad van bestuur en onze raadslieden het onderwerp uitmaakt van een louter administratieve discussie over het opmaken van fiscale fiches. Het ZOL wordt nu belast op een bedrag dat zij heeft betaald aan haar ziekenhuisartsen, en waarover de belastingadministratie transparant en volledig werd geïnformeerd.'

Geheime commissielonen

De BBI Hasselt zit op het dossier dat al een poosje aansleept. Volgens Arts is het voornemen tot bijkomende aanslag het gevolg van een lopende problematiek rond de opstelling van fiscale fiches. ‘De BBI aanvaardt niet dat het ZOL fiscale inkomensfiches opmaakt op naam van een maatschap van artsen voor prestaties die deze artsen hebben geleverd.’ Zo’n maatschap vormt in de praktijk een associatie of groepering van artsen. Hun associatie hanteert in regel een interne verdeelsleutel om kosten en baten onder elkaar te verdelen.

'Omdat de BBI ambtenaar in Limburg meent dat dit niet strookt met de rapporteringsverplichting van het ZOL, heeft hij geoordeeld om de uitbetaalde erelonen aan de artsen te onderwerpen aan een aanslag geheime commissielonen in hoofde van ZOL', stelt Arts.

Volgens het ZOL kan de BBI nochtans alle controles doen die het wenst. Arts suggereert dat de BBI zich niet constructief wenst op te stellen. 'De BBI heeft van het ZOL alle informatie gekregen. Welke bedragen er werden uitgekeerd aan de maatschap, wie de leden zijn van de maatschap enz., en beschikt dus perfect over alle informatie om een fiscale controle uit te oefenen. Liever dan een oplossing te zoeken voor deze administratieve onduidelijkheid, kiest de BBI ambtenaar er blijkbaar voor om een bom te leggen onder de gezondheidszorg in Genk, en bij uitbreiding in heel België.'

Bormans wijst erop dat het ZOL te goeder trouw heeft gehandeld. Als de BBI op zijn standpunt blijft, vraagt ZOL dat de centrale administratie van de fiscus dan richtlijnen opstelt over hoe de betaling aan de maatschappen van de artsen dan wel moet gebeuren. 'We hopen dat deze richtlijnen er snel komen zodat deze zaak kan afgesloten worden en de rust in de sector terugkeert.'

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig