Hoge Gezondheidsraad waarschuwde in 2016 reeds voor fipronil
Foto: AFP
Het FAVV voert geen systematische analyses uit naar fipronil, ook al waarschuwde de Hoge Gezondheidsraad in 2016 reeds voor de gevaren van het giftige middel. Maar de mogelijke aanwezigheid van fipronil in eieren komt niet aan bod in het bewuste rapport, antwoordt het FAVV.

Le Soir schreef zaterdag dat het FAVV geen systematische controle heeft naar fipronil, het middel tegen bloedluizen dat aangetroffen werd in eieren, hoewel de Hoge Gezondheidsraad hen reeds een jaar geleden op de hoogte gebracht had van de gevaren van het middel.

In het rapport waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad niet alleen voor de negatieve effecten op het milieu, maar ook voor de gevolgen voor de mens. De onderzochte insecticiden, waaronder fipronil, ‘veroorzaken neurotoxiciteit’. ‘Fipronil heeft vermoedelijk een negatieve invloed op het endocrien systeem (het hormoonstelsel, red.). Het foetaal leven en de kindertijd zijn kritieke blootstellingsperiodes’, klinkt het.

De Hoge Gezondheidsraad pleit voor een preventieve aanpak van de risico’s verbonden aan het middel. ‘We benadrukken dat de klassieke toxicologie niet volstaat voor dit type product, en voor pesticides in het algemeen, vooral omwille van de ‘cocktaileffecten’ en de nog niet goed gekende effecten op embryo’s’, verduidelijkt Marie-Louise Scippo. Zij schreef mee aan het rapport en is lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV.

'Advies destijds behandeld'

Volgens de woordvoerder van het agentschap komt de mogelijke aanwezigheid van fipronil in eieren weliswaar niet aan bod in het rapport. 'We hebben dat advies destijds behandeld. Het was interessant, maar het leerde ons niets bij en het wijzigde onze manier van werken niet', klinkt het in een reactie.

'We controleren wel degelijk de aanwezigheid van fipronil bij planten. De voorbije drie jaar hebben we 3.000 analyses uitgevoerd op groenten, kruiden, thee, honing... 99,9 procent van de stalen was conform.'

'Onze labotesten gebeuren op basis van een zeer complexe risicoanalyse, die een captatie van signalen omvat. Ten tijde van het rapport van het Hoge Gezondheidsraad waren er geen signalen dat we ook eieren moesten testen op fipronil.'

Verschillende pesticides worden nu reeds gescreend, maar tot voor kort was fipronil daar niet bij. Het FAVV nam de voorbije drie jaar meer dan 1.600 staalnames van eieren om te controleren op resten van van een vijftigtal pesticiden, insecticiden, fungiciden... 99,6 tot 99,8 procent van de stalen bleek in orde.

De woordvoerder zegt nog dat de controles bij pluimveebedrijven versterkt werden van zodra er fipronil aangetroffen werd in eieren. Die controles lopen nog en de laatste resultaten volgen binnenkort.