Koen Kennis (N-VA) is de Vlaamse kampioen betaalde mandaten

Naar jaarlijkse gewoonte bracht het Belgisch Staatsblad vanmorgen de mandatenlijst van politici uit. PS’er Eliane Daels, schepen in de Brusselse gemeente Evere, is met 27 betaalde mandaten de mandatenkampioen van 2016. Op plaats twee staat Koen Kennis, Antwerps N-VA-schepen, met 19 betaalde mandaten.

Midden in het zomerreces zorgt het Rekenhof jaarlijks voor wat politieke spanning door de ‘postjes’ van politici en hoge ambtenaren bekend te maken. Van gemeenteraadsleden over provinciaal gedeputeerden tot de eerste minister: ze zijn allemaal verplicht om al hun bezoldigde en niet bezoldigde mandaten aan te geven. Ze moeten ook hun vermogen aangeven, al wordt dat niet wereldkundig gemaakt.

PS’er Eliane Daels had in 2016 het meest betaalde mandaten, zo blijkt uit een tabel van De Tijd. Op een totaal van 29 mandaten zijn er 27 betaald. De Antwerpse schepen van Financiën en Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) staat op plaats twee. Als Vlaams kampioen van de betaalde mandaten houdt hij er 39 mandaten op na, waarvan 19 betaald. Ivo Van Damme, een VBO-topman die onder meer een bestuursfunctie heeft bij het RIZIV en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, heeft 18 mandaten, waarvan 17 betaald.

Gents gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt (Groen) is niet langer de algemene mandatenkampioen van bezoldigde én onbezoldigde mandaten. Hij had er 55 in 2016, waarvan 41 onbezoldigd. SP.A-gedeputeerde Ludwig Vandenhove steekt hem nu voorbij met 57 mandaten, waarvan 55 niet betaald.

Nog opvallend: zes van de zeven ministers van de nieuwe Waalse regering met MR en CDH heeft niet alle mandaten aangegeven. Dat zegt de website Cumuleo.be die alle lijsten verzamelt en analyseert. Pijnlijk, want CDH trok net de stekker uit de vorige Waalse regering door het gebrek aan transparantie en ethiek bij de PS’ers.